У Житомирі представили третій том книги «Реабілітовані історією»

13 травня 2011 у приміщенні відділу мистецтв обласної наукової універсальної бібліотеки ім. О. Ольжича відбулася презентація третього тому книги «Реабілітовані історією. Житомирська область», яка продовжує висвітлення трагічних подій в історії України та області, пов’язаних з політичними репресіями 1917-1980-х років ХХ століття.

Вона є складовою частиною 27-томної науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією», яка видається відповідно до постанов Президії Верховної Ради України від 6 квітня 1992 № 2256-XII та Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1992 № 530 і присвячується вшануванню пам’яті і відновлення історичної справедливості по відношенню до мільйонів громадян колишнього Радянського Союзу, які стали жертвами тоталітарного режиму.

Книга складається з п’яти розділів, в яких розміщені короткі нариси про історію репресій на Житомирщині, оригінальні документи цього періоду і спогади репресованих та свідків тогочасних подій, нариси про видатних людей краю, короткі біографічні довідки на більш, ніж 6 тисяч репресованих уродженців і мешканців регіону, прізвища яких починаються з літер Е, Е, Ж, З, І, Й, К (частково) та 159 фотографій репресованих. Цікаві історичні документальні нариси про керівний склад радянських органів держбезпеки на Житомирщині в 1919-1941 роках, репресії проти польського населення Житомирської та німецької інтелігенції у ході політичних репресій.

У розділі «Наші видатні земляки» вміщено нариси біографічного характеру, що розповідають про життя та діяльність наших репресованих земляків: ректора Волинського інституту народної освіти Василя Пилиповича Гоці, Волинського архієрея Аверкія (Кедрова), німецькою письменника Ернста Карловича Кончака, сестри милосердя, благодійниці Наталії Іванівни Оржевскої, українського письменника Клима Лавриновича Поліщука.

Розділ «Мовою документів» складається з 28 оригінальних документів, які підтверджують, доповнюють та розширюють викладене на сторінках книги. Серед них: обвинувальні висновки, вироки і постанови щодо громадян, необгрунтовано звинувачених у контрреволюційній діяльності, причетності до штучно створених контрреволюційних організаціяй, заяви, листи, скарги ув’язнених, спогади очевидців трагічних подій минулого.

Видання здійснено на документальній основі. Основним джерелом документів є фонди Державного архіву Житомирської області, архівів Управління Служби безпеки України в Житомирській області та Управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області, на основі яких підготовлено переважна більшість статистичних та аналітичних матеріалів. Використано також документи Державного архіву Служби безпеки України, матеріали місцевих газет за 1919-1921 роки.

Основний тягар турбот по підготовці книги «Реабілітовані історією. Житомирська область» та створення обласного банку про репресованих припав на невеликий колектив науково-редакційної групи при обласній редколегії, створеної в 1993 році і яка продовжує працювати.

Підготовкою рукопису до видання керувала Головна редколегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією», очолювана академіком П. Т. Тронько. Науково-методичну допомогу авторам надавав Відділ регіональних проблем Інституту історії України НАН України на чолі з академіком П. Т. Тронько. Наукове редагування здійснене провідними науковими співробітниками інституту кандидатами історичних наук Р. В. Маньковським і А. Г. Бажаном.

Поява третьої книги «Реабілітовані історією. Житомирська область» стала можливою завдяки наполегливій праці багатьох людей, які протягом багатьох років виявляли, вивчали, аналізували і систематизували матеріали про уродженців і мешканців Житомирської області, які зазнали репресій, і згодом реабілітованим, які також допомагали науково-редакційній групі.

За матеріалами: RTA-plus