В Житомирі дуже поважні вчені вивчатимуть феномен толерантності

19-20 травня 2011 року у Житомирському державному університету імені І. Франка відбудеться ІІІ Міжнародна науково-теоретичної конференція «Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності».

Відкриття конференції відбудеться 19 травня о 11:00 у конференц залі Житомирського державного університету імені І. Франка (центральний корпус, ІІ поверх).

Організаторами конференції є: Академія наук вищої освіти України, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Бурятський державний університет (Росія).

Під час конференції планується робота шести секцій: «Феномен толерантності: теоретико-методологічні засади дослідження», «Антропологія насильства і культура толерантності», «Толерантність у системі ціннісних пріоритетів культури та освіти», «Естетичні та етичні засади толерантності особистості», «Контроверзи релігійно-конфесійної та міжетнічної толерантності», «Глобалізований світ та проблеми толерантності».

До роботи у конференції цього року залучено понад 130 науковців із України, Росії, Німеччини. Зокрема під час конференції виступлять ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор філософських наук, професор Петро Саух, доктор філософських наук, академік НАН України, директор Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України Мирослав Попович, доктор філософських наук, професор, президент Національної академії педагогічних наук України, академік НАН України, академік НАПН України, президент Товариства “Знання України” Василь Кремень, доктор філософських наук, професор, завідуючий кафедрою філософії Бурятського державного університету (Росія), співавтор книги «Одинокие женщины: потребности, жизненные ориентации и пути их реализации» Іван Осінський, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичної аналітики і прогнозування Національної академії державного управління при Президентові України Сергій Телешун, доктор політичних наук, професор, проректор з наукової роботи Міжрегіональної Академії управління персоналом Микола Головатий та ін.

Учасники конференції порушать питання щодо толерантності та етнічних відносин, українського солідаризму як основи державотворення і проблеми влади в Україні, політичної та релігійно-конфесійної толерантності, феномену «діти індиго», ідеології «лівацтва», віртуально-естетичної комунікації у контексті толерантності тощо.