ЖДУ імені Івана Франка та ПАТ «Електровимірювач» уклали угоду про науково-технічне співробітництво

Партнерство університету й промислого підприємства передбачає створення науково-технічної продукції та надання послуг науково-технічного характеру.

Сторони зобов’язались об’єднати зусилля з розробки та впровадження в навчальні процеси вищих і середніх навчальних закладів України лабораторно-демонстраційного обладнання для лабораторій та кабінетів фізики, хімії, біології, математики, удосконалення методичного забезпечення навчального процесу.

Також в рамках співпраці буде проводитись науково-методична та дослідно-конструкторська роботу по розробці автоматизованих робочих місць з використанням ПЕОМ для вивчення природничих наук у вищих та середніх навчальних закладах України.

Крім цього університет й виробнича установа планують опрацьовати програму робіт з розробки і впровадження у виробництво навчальних приладів та обладнання на 2013 – 2015 роки.

Передбачається створення спільних науково-методичних лабораторій, центрів, експериментальних майданчиків.

Згідно підписаної угоди ЖДУ імені Івана Франка надаватиме наукову допомогу і здійснюватиме разом із ПАТ «Електровимірювач» розробку нових засобів навчання для природничих наук з урахуванням розвитку сучасної системи освіти, розроблятиме методики використання впроваджених приладів та обладнання у навчальний процес вищих і середніх закладів, одержання рекомендацій Міністерства освіти і науки України на впровадження такого обладнання, готуватиме методичні посібники.

В свою чергу ПАТ «Електровимірювач» буде розробляти робочу конструкторську документацію для серійного виробництва, здійснюватиме підготовку виробництва і серійний випуск нового обладнання, а також вестиме розробку документації і серійного виробництва приладів, гострий дефіцит яких існує в школах через відсутність їхнього випуску в Україні.

Підписана угода знашла втілення у іншому важливому для обох Сторін документі – договірі на створення науково-технічної продукції та надання послуг науково-технічного характеру.

Розроблені методики проведення лабораторних робіт і робіт лабораторного практикуму та нові технології за умовами Договору будуть передані ЖДУ імені Івана Франка в безстрокове користування ПАТ «Електровимірювач».

Ректор ВУЗу Петро Саух каже, що співпраця ЖДУ імені Івана Франка та ПАТ «Електровимірювач» пришвидшить реалізацію програми Уряду по забезпеченню технічного прогресу України.