У Житомирській області лише половина докторантів та аспірантів має наукову ступінь

У 2013р. у Житомирській області аспірантуру закінчили 95 осіб, що на 3 особи, або на 3,3% більше, ніж у 2012р., докторантуру – 6 осіб (як і у попередньому році).

Частка осіб, які закінчення аспірантури та докторантури поєднали із захистом дисертації та отриманням наукового ступеня склала відповідно 58,9% та 50,0%.

Про це Репортеру повідомили в управлінні статистики.

Прийом до аспірантури та докторантури у минулому році, у порівнянні з 2012р., зменшився відповідно на 19,2% (з 99 до 80 осіб) та 12,5% (з 8 до 7 осіб).

У 2013р. кількість аспірантів порівняно з 2012р. зменшилась на 8,9% і склала 349 осіб, докторантів – збільшилась на 4,8% і становила 22 особи.

У загальній кількості аспірантів жінки складали 69,3%, серед докторантів їх частка становила 63,6%.

Переважна більшість майбутніх наукових кадрів навчається за рахунок державного бюджету.

Найбільше аспірантів та докторантів навчається у галузі економічних та педагогічних наук.