Держгірпромнагляд України просить Мохніцького звернути увагу діяльність на Антоненка в Житомирі

Держгірпромнагляд України звертається до генерального прокурора України з проханням вжити заходів щодо колишнього директора ДП «Житомирський ЕТЦ» Антоненка Г.М.

Аудиторська перевірка здійснена після звільнення з посади даного керівника виявила зникнення матеріальних цінностей підприємства, фінансові порушення та погіршення показників фінплану установи.

Генеральному прокурору України

Махницькому О.І.

Про фінансові порушення

Шановний Олеже Ігоревичу!

Відповідно до статей 12, 17, 20 Закону України «Про прокуратуру» Державна Служба гірничого нагляду та промислової безпеки України звертається до Вас з проханням прийняти відповідні рішення стосовно порушень, виявлених під час аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності ДП «Житомирський ЕТЦ Держгірпромнагляду України» (далі – ДП «Житомирський ЕТЦ).

Аудиторська перевірка проводилася позапланово на скаргу колективу ДП «Житомирський ЕТЦ» стосовно зникнення матеріальних цінностей під час звільнення керівника підприємства Антоненко Г.М., у зв’язку із закінченням терміну дії його контракту. Під час аудиту дійсно було виявлено недостачу матеріальних цінностей, а саме недостачу 2,5 тони бензину, талони на яке знаходились у колишнього керівника Антоненка Г.М. і який не повернув їх на підприємство. Крім того, під час аудиторської перевірки (період 2011-2012 р.р.), було виявлено фінансових порушень на суму майже 400,0 тис.грн., у тому числі, що призвели до втрат підприємства на суму 187,384 тис.грн.

Аналіз показників фінансового плану підтвердив різке погіршення фінансового стану підприємства, зокрема: рентабельність підприємства у 2012 році зменшилася на 10,0 %, або у 1,6 рази. Витрати підприємства збільшилися на 40,0 відсотків, а витрати на оплату праці склали майже 80,0 % від всіх витрат підприємства, яке в кінці року було нездатне здійснювати свою діяльність без залучення обігових коштів.

Дебіторська заборгованість за товари та послуги збільшилась у декілька разів та на кінець 2012 року склала 90,0 тис.грн. Під час аудиту було виявлено факти виведення державних коштів з обороту підприємства. Так, за один вид експертних робіт для підприємств визначалася різна ціна – нижче вартості; виконувалися роботи по наряд-завданню, без укладання договорів та відповідно без оплати; виявлено помилки в калькуляціях до договорів, що призвело до заниження вартості робіт та державне підприємство понесло втрати; не перевірявся фактично виконаний обсяг експертних робіт: в заяві замовника на виконання робіт зазначався менший обсяг, ніж фактично виконаний державним підприємство, внаслідок чого підприємство понесло додаткові витрати на експертизу додаткових об’єктів, але не отримало за це належні доходи; у разі невідповідного стану законодавчим вимогам з питань охорони праці, в договорах підприємства не передбачено належної оплати за повторну експертизу, що підтверджує втрату додаткових доходів підприємства.

Було виявлено схему, за якою експерт технічний державного підприємства, Ігнатчук В.М. без оплати проводив експертні роботи для ТОВ «Еліт НАФТА» та висновки експертизи за проведену роботу оформляв на бланках державного підприємства ДП «Житомирський ЕТЦ» з недійсними даними. Аудитом виявлено, що кошти за проведену експертизу отримувало приватне підприємство ПП «Будгазпроект-ІКВ», засноване донькою експерта Ігнатчук К.В.

Начальник ЕТЦ Антоненко Г.М. затверджував такі висновки, за які державне підприємство не отримало кошти, що також призвело до втрат підприємства.

Все це свідчить про те, що дії керівника ДП «Житомирський ЕТЦ» Антоненка Г.М. були спрямовані не на розвиток підприємства, а на можливість отримати неправомірні вигоди, під час керівництва державним підприємством. Так, аудитом виявлено, що у порушення вимог чинного законодавства, син керівника ДП «Житомирський ЕТЦ» Антоненко Ю.Г. у безпосередньому підпорядкуванні батька проводив технічні експертизи, які не мав право проводити, як не атестований по таких напрямкам роботи: проведення технічного огляду та/або експертного обстеження об’єктів котлонагляду (котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води), експертизи проектної документації та спроможності суб’єктів господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати це обладнання та видавав некваліфіковані експертні висновки, разом з тим такі неправомірні дії пов’язані з охороною життя людей на виробництві.

Не маючи відповідного досвіду, без посвідчення на проведення вищезазначених робіт, порушуючи законодавчі вимоги з питань охорони праці, експерт Антоненко Ю.Г. проводив експертизи, які затверджував його батько керівник ДП «Житомирський ЕТЦ» Антоненко Г.М. та безпідставно отримував державні кошти. Крім того, на підприємстві виявлено системне порушення вимог щодо обмежень встановлених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», які вбачаються у тому, що в ДП «Житомирський ЕТЦ» під безпосереднім підпорядкуванням начальника електротехнічного відділу Храпчука Ю.М. працює його син – експерт Храпчук О.Ю., про що знав керівник підприємства Антоненко Г.М. та не вжив відповідних заходів, передбачених законодавством.

Крім того, аудитом виявлено, що саме електротехнічним відділом було укладено договір з Житомирським «Обленерго» від 05.1.2012 р. № 12-4212-12, на проведення експертних робіт на 8689 найменувань обладнання електроустановок на суму 50,0 тис. грн. Керівником ДП «Житомирський ЕТЦ» Антоненко Г.М. підписано договір за ціною яка в 30 раз менше, ніж подібні роботи для «Обленерго» по всіх областях України, дійсна вартість яких складає від 1,0 млн. грн. до 1,500 млн. грн.

Підприємство зазнало значні збитки, але новому керівництву вдалося відшкодувати підприємству 500,0 тис грн. за виконані експертні роботи у 2012 році.

У порушення Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Антоненко Г.М. не забезпечено контролю за веденням бухгалтерського обліку.

Так, у 2009 р. придбана автоматизована система 1С.Підприємство, але на підприємстві система не була впроваджена до 2013 року і бухгалтерський облік здійснювався у ручному режимі, що надавало можливість фальсифікацій та недостовірного відображення фінансовий операцій. Так, працівникам підприємства виплачено 4 дня додаткової відпустки, не передбаченої законодавством, що призвело до значних збитків підприємства та завищення витрат, що вплинуло на визначення обсягу доходу.

При нарахуванні заробітної плати працівникам підприємства під час відрядження, не виконано законодавчих вимог. Колишнім керівником підприємства Антоненко Г.М. не забезпечено контроль і за веденням експертної діяльності, що призвело до втрат доходів підприємства, не забезпечено ведення претензійно-позовної роботи. що не надало можливості повернути активи підприємства та зберегти державне майно.

Державне підприємство ДП «Житомирський ЕТЦ» неодноразово листами від 05.08.2013 № 828/05-06/13; від 27.01.2014 № 094/05-12/14; від 27.03.2014 № 292/05-06/14; від 18.10.2013№ 968/05-13/13; від 04.02.2014 № 115/05-06/14 зверталось до керівництва прокуратури Житомирської області з проханням розглянути зазначене питання.

Керуючись пунктами 4.2 та 4.3 наказу Міністерства фінансів України від 04.10.2011 р. № 1247 «Про затвердження стандартів внутрішнього аудиту», у зв’язку із виявленими фінансовими порушеннями, просимо перевірити зазначені факти та забезпечити прийняття рішення відповідно до статті 214 Кримінально-процесуального кодексу України.

Додатки: копія аудиторського звіту на 48 арк.

З повагою,

Голова О.І.Хохотва