Промисловість Житомирщини релізувала продукції на 18 млрд. грн.

Обсяг реалізованої промислової продукції Житомирщини за основними видами діяльності за січень–грудень 2014 року становить 18 млрд. 431 млн. грн.

Про це повідомляє управління статистики.

Найбільші прибутки бізнесу області, як завжди, приносить добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

Основні суми доходів припадають на ці галузі.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн. у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

18431824,8

100

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

18355173,2

99,6

Добувна та переробна промисловість

15771180,0

85,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

2181248,6

11,9

Переробна промисловість

13589931,4 73,7
з неї
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 5402489,2 29,3
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 942148,4 5,1
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 2355678,0 12,8
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 397444,2 2,2
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 399539,3 2,2
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 1807447,2 9,8
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 1237009,2 6,7
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 905658,3 4,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

2583993,2

14,0
Забір, очищення та постачання води

76651,6

0,4