На Житомирщині наукову ступінь в більшості хочуть мати жінки

У загальній кількості серед аспірантів у 2014 році складали жінки – 67,0%, серед докторантів їх частка становила 59,1%.

Такі дані надає управління статистики.

У 2014р. кількість аспірантів порівняно з 2013р. зменшилась на 7,2% і складала на кінець минулого року 324 особи, докторантів не змінилася і становила 22 особи. 

При цьому, аспірантуру закінчили 90 осіб, що на 5 осіб, або на 5,3% менше, ніж у 2013р., докторантуру – 7 осіб проти 6 у попередньому році.

Переважна більшість майбутніх наукових кадрів навчається за рахунок державного бюджету. У 2014р. в аспірантурах за державні кошти навчалося 307 осіб, або 94,8%. 

Навчання докторантів у 2014р. (як і попередні роки) здійснювалося виключно за кошти державного бюджету.

Найбільше аспірантів та докторантів навчається у галузі економічних, педагогічних та філологічних наук.