Заборгованість підприємств Житомирщини за кредитами та позиками перед інвесторами-нерезидентами склала 222,8 млн. дол. США

Заборгованість підприємств Житомирщини за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (боргові інструменти) перед прямими інвесторами-нерезидентами на 1 жовтня 2015 р. склала 222,8 млн.дол. США.

У тому числі з країн ЄС – 200,8 млн.дол. США, з інших країн світу – 22,0 млн.дол. США.

Такі дані наводить управління статистики.

При цьому обсяг прямих інвестицій нерезидентів (акціонерного капіталу та боргових інструментів) на 1 жовтня 2015 р. становив 486,6 млн. дол. США.

Загалом у січні-вересні 2015 р. в економіку Житомирщини іноземними інвесторами вкладено 11,3 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). 

У т.ч. з країн ЄС – 9,9 млн. дол. (87,6%), з інших країн світу – 1,4 млн. дол. (12,4%).  Основною формою залучення капіталу були грошові внески.

В той же час з початку року відбулось вилучення капіталу на 7,1 млн. дол. США. Зменшення сукупного обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) до початку року з урахуванням курсової різниці склало 21,8 млн. дол. США або 7,6%.

Загалом  за весь період інвестування осяг прямих інвестицій у Житомирщину. становив 263,9 млн. дол.

Інвестиції надходили з 53 країн світу. Найбільші обсяги внесені нерези­ден­та­ми з Кіпру, Нідерландів, Російської Федерації, Швейцарії, Італії, Польщі та Віргінських островів, на які припадало 83,3% загального обсягу прямих іноземних інвестицій (219,7 млн.дол.).

У промисловості зосереджено 79,0% загального інвестиційного капіталу нерезидентів (208,5 млн.дол. США).

Інвестиційно привабливими для іноземних партнерів були підприємства з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції, де вкладено 92,8 млн.дол. (35,2% до загального обсягу), виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 23,5 млн.дол. (8,9%), підприємства добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 10,2 млн.дол. (3,8%), текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 18,5 млн.дол. (7,0%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 27,0 млн.дол. (10,2%), виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність – 16,7 млн.дол. (6,3%), операції з нерухомим майном – 9,7 млн.дол. (3,7%).

У міжнародному інвестиційному співробітництві приймали участь підприємства майже з усіх міст та районів області.

Суттєва частина інвестиційних коштів зосереджена у м.Житомирі – 89,6 млн .дол. (34,0% до загального обсягу) та на підприємствах Нов.-Волинського – 52,6 млн. дол. (19,9%), Вол.-Волинсь­кого – 11,9 млн. дол. (4,5%) та Радомишльського – 15,3 млн. дол. (5,8%) районів.