На Житомирщині обсяг інвестицій збільшується, але й надалі це в основному власні кошти підприємств

Головним джерелом фінан­сування капітальних інвестицій на Житомирщині залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 77,0% загального обсягу. 

Частка коштів населення на будівництво житла становить 9,5%.

Такі дані наводить управління статистики.

У січні–червні 2016 р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2046,5 млн. грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах становить 150,7% обсягу відповідного періоду 2015 р.

У розрахунку на 1 особу освоєно 1633,9 грн капітальних інвестицій.

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

Освоєно (використано) капітальних інвестицій у січні–червні 2016 

тис.грн у % до загального обсягу
Усього 2046527 100,0
у т.ч. за рахунок
коштів державного бюджету 10355 0,5
коштів місцевих бюджетів 118119 5,8
власних коштів підприємств та організацій 1575554 77,0
кредитів банків та інших позик 99231 4,8
коштів іноземних інвесторів 1 1
коштів населення на будівництво житла 194999 9,5
інших джерел фінансування 1 1

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,1% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи. Зокрема, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби спрямовано 61,9% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 32,5%. У нематеріальні активи вкладено 0,9 % загального обсягу капітальних інвестицій.

На капітальний ремонт активів використано 162,7 млн. грн капітальних інвестицій (7,9% від загального обсягу).