Міська рада погодить умови реструктуризації кредитної заборгованості «Житомиртеплокомуненерго» перед ЄБРР

Міська рада має погодити умови реструктуризації кредитної заборгованостікомунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Житомирськоїміської ради перед Європейським банком реконструкції та розвитку

Про це йдеться в проекті рішення міської ради.

Назва інвестиційного проекту, для реалізації якого залучається кредит під гарантію (мета кредиту) – «Розвиток системи теплопостачання міста Житомира» (інвестиції в реконструкцію та модернізацію інфраструктури теплопостачання у місті Житомирі).

При цьому, нагадаємо, що виконавча служба декілька місяців тому зняла з рахунків «Житомиртеплокомуненерго» бл. 300 тис євро (кошти ЄБРР) та 6 млн грн (заробітна плата). Ця ситуація, за словами міського голови, може призвести до відмови співпраці Європейського банку з житомирянами і загалом Україною. 

Далі подаємо деталі реструктуризації:

1.2. Повне найменування суб’єкта господарювання, для забезпечення боргових зобов’язань якого надається гарантія (надалі – «Позичальник»): комунальне підприємство «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради.

1.3. Місцезнаходження суб’єкта господарювання, для забезпечення боргових зобов’язань якого надається гарантія: Україна,10014, Житомирська обл., місто Житомир, вул. Київська, буд. 48.

1.4. Обсяг та валюта кредиту, яка підлягає розтермінуванню – 10 000 000,00 (десять мільйонів) євро або еквівалент національної валюти за офіційним курсом Національного банку України на дату зарахування коштів на рахунок Позичальника, у т. ч. 7 000 000,00 (сім мільйонів) євро – за рахунок фінансових ресурсів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), 3 000 000,00 (три мільйони євро) – за рахунок фінансових ресурсів Фонду чистих технологій (ФЧТ).

1.5. Строк, на який продовжується кредит з 2017 року: 10 років, з пільговим періодом 2 роки. Схема погашення кредиту – шістнадцятьма рівними (або максимально рівними) платежами кожні шість місяців після завершення періоду дії зобов’язань щодо надання коштів.

1.6. Відсоткова ставка за користування залученими коштами за рахунок фінансових ресурсів ЄБРР складається з двох частин:

а) базис відсоткової ставки, що розраховується на основі 6-ти місячної Міжбанківської ставки Єврозони (Euribor);

б) маржа 7,00% на рік, з можливістю зниження залежно від кредитного рейтингу міста та досягнення Позичальником показників тарифів, коефіцієнта Борг/EBITDA, коефіцієнта обслуговування боргу, що задовольняє ЄБРР, але не нижче від 4,00%.

1.7. Відсоткова ставка за користування залученими коштами за рахунок фінансових ресурсів ФЧТ становить 0,75% на рік.

1.8. Встановити, що місцева гарантія надається без майнового та іншого забезпечення виконання зобов’язань зі сторони комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради.

1.9. Встановити для комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради розмір плати за отримання місцевої гарантії у розмірі 1 грн. у місяць на строк продовження кредиту з 2017 року.

1.10. Сплата відсотків здійснюється у терміни та згідно з умовами, встановленими Угодою про внесення змін та викладення у новій редакції Кредитного договору від 23 лютого 2012 року між КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради і Європейським банком реконструкції та розвитку.

1.11. Погашення кредиту та відсотків за користування кредитними коштами здійснюється за рахунок коштів комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради.

2. Доручити директору комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради укласти угоду про внесення змін та викладення у новій редакції кредитного договору, що укладений між комунальним підприємством «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської та Європейським банком реконструкції та розвитку від 23.02.2012 року.

3. Доручити Житомирському міському голові укласти угоду про внесення змін та викладення у новій редакції Договору гарантії, відшкодування та підтримки проекту між Житомирською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку від 14.02.2013 року.