На Житомирщині комунальне підприємство буде займатись видобутком бурштину та піску

Обласні депутати створили комунальне підприємство «Надра Житомирщини», яке буде власністю обласної ради, надасть можливість використовувати місцеві природні ресурси, зокрема, бурштину та піску.

Метою господарської діяльності Підприємства: одержання прибутку, забезпечення суспільних потреб в продукції, роботах та послугах Підприємства, здійснення діяльності, спрямованої на отримання доходів до обласного бюджету.

Основними напрямками діяльності Підприємства будуть:

– здійснення видобувної, геологорозвідувальної, виробничої, торгівельної, консультаційної, посередницької, інвестиційної, інноваційної, культурно-освітньої та будь-якої іншої господарської та підприємницької діяльності, що не суперечить чинному законодавству України;

– участь у розробці та реалізації проектів програм економічного розвитку Житомирської області та галузевих програм в частині пошуку (розвідки), а також видобування корисних копалин, їх використання та охорони надр;

– добування, переробка і збагачення піску, пісчано-гравійної, цегельно-черепичної сировини, торфу та інших нерудних корисних копалин, виготовлення і реалізація продукції на їх основі;

– виробництво будівельних матеріалів, вапна, гіпсових сумішей, буто-щебеневої продукції та залізобетонних виробів тощо, їх реалізація;

– розроблення (експлуатація) родовищ корисних копалин місцевого та загальнодержавного значення ;

– добування та переробка сировини для облицювальних матеріалів і бутового каменю, виробництво з природного каменю архітектурно-будівельних, декоративних, ритуальних та інших виробів,

– видобування дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, у т.ч. бурштину, виготовлення та реалізація виробів з їх використанням;

– скуповування та приймання, зберігання, експонування необробленого дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння та виробів з нього;

– надання допоміжних послуг у сфері будівництва і розроблення кар’єрів з видобутку (експлуатації) родовищ корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення;

– виконання геологічного вивчення, геологічної розвідки (пошуку) у т.ч. дослідно-промислової розробки, та інших робіт, передбачених Положенням про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини, затвердженого наказом комітету України з питань геології та використання надр від 15.02.00 №19;

– виконання проектних і пошукових робіт в галузі будівництва, геодезії, картографії,

– надання консультацій та методичної допомоги по оформленню документів з отримання спеціальних дозволів на користування надрами, інших питань пов’язаних з використанням та охороною надр;

– організує в регіоні виконання законодавства в частині забезпечення раціонального використання і охорони надр та навколишнього природного середовища, включаючи виконання робіт направлених на рекультивацію порушених земель;

– укладання договорів та інших угод із юридичними суб’єктами господарювання та фізичними особами України на здійснення ними видобувної, геологорозвідувальної, виробничої, торгівельної, консультаційної, інвестиційної, інноваційної та будь-якої іншої господарської та підприємницької діяльності, несе по ним зобов’язання і приймає самостійні рішення що не суперечать чинному законодавству України та рішенням Органу управління майном;

– здійснення матеріально-технічного та фінансового забезпечення міжнародних та вітчизняних екологічних виробничих комерційних та благодійних проектів шляхом залучення кредитів, позичок, інвестицій тощо;

– виробництво та реалізація будь-якої продукції, необхідної для здійснення діяльності Підприємства ;

– надання транспортних, побутових і сервісних послуг;

– організація оптової та роздрібної торгівлі матеріалами, сировиною, продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання;

– діяльність по впровадженню досягнень науки і техніки в виробництво, сферу обслуговування;

– торгово-посередницька діяльність;

– виконання посередницьких, комерційних, дилерських, консалтингових та дистриб’юторських послуг виробничого і невиробничого характеру, включаючи створення торговельного дому, здійснення угод по експорту-імпорту, торгівля зовнішня;

– надання інших допоміжних комерційних послуг;

– організація і проведення, надання послуг у проведенні, конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів;

– надання послуг у проведенні технічних, економічних, юридичних та інших консультацій;

– сприяння розвитку народних промислів, організація підприємств та майстерень народних промислів, реалізація виготовленої ними продукції;

– виконання робіт із вивчення ринку;

– здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

– здійснення інших видів господарської діяльності не забороненої чинним законодавством України.

Більше про підприємство