Профіцит зовнішньої торгівлі за три місяці у Житомирській області становив 56 мільйонів доларів

Без категорії

У січні-березні 2017 р. обсяг експорту товарів становив 150,2 млн. дол. США, імпорту – 94,0 млн. дол. США. 

Такі дані наводить управління статистики.

Порівняно з січнем–березнем 2016 р. експорт зріс на 50,1% (на 50,2 млн. дол.), імпорт – на 42,0% (на 27,8 млн. дол.). 

Позитивне сальдо становило 56,2 млн.дол. (у січні–березні 2016 р. – також позитивне 33,8 млн. дол.).

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні–березні 2017 року

Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня–березня 2016 у % до загаль- ного

обсягу

тис.дол. США у % до січня–березня 2016 у % до загаль- ного

обсягу

Усього 150240,9 150,1 100,0 94044,4 142,0 100,0 56196,5
у тому числі
Азербайджан 1607,6 449,2 1,1 280,0 223,8 0,3 1327,6
Банґладеш 4805,4 1541,3 3,2 29,3 0,0 4776,1
Бельґiя 1442,9 152,4 1,0 265,5 23,2 0,3 1177,4
Бiлорусь 12161,2 260,3 8,1 23046,3 288,3 24,5 –10885,1
Болгарiя 1486,4 187,3 1,0 106,7 162,8 0,1 1379,7
Велика Британія 2067,8 90,2 1,4 641,7 229,9 0,7 1426,1
Єгипет 2821,4 889,8 1,9 367,2 7424,9 0,4 2454,2
Iзраїль 2664,4 184,3 1,8 105,9 90,7 0,1 2558,5
Iран, Ісламська республiка 1877,2 2663,0 1,2 1877,2
Iспанiя 4841,9 101,8 3,2 594,7 42,9 0,6 4247,2
Iталiя 6859,4 124,3 4,6 6555,2 91,9 7,0 304,2
Китай 577,9 32,8 0,4 3772,4 99,1 4,0 –3194,5
Корея, республiка 5846,4 1183,7 3,9 90,8 126,7 0,1 5755,6
Литва 2105,1 112,9 1,4 816,9 354,6 0,9 1288,2
Молдова, республіка 1776,5 104,5 1,2 207,9 135,3 0,2 1568,6
Нiдерланди 7845,1 523,9 5,2 1170,9 122,1 1,2 6674,2
Нiмеччина 26403,8 223,9 17,6 10696,9 101,8 11,4 15706,9
Польща 18851,2 134,8 12,5 10658,8 113,9 11,3 8192,4
Росiйська Федерацiя 6254,5 118,0 4,2 6407,5 128,7 6,8 –153,0
Румунiя 5967,1 64,9 4,0 1387,5 113,4 1,5 4579,6
США 305,4 259,7 0,2 994,3 121,6 1,1 –688,9
Туреччина 7032,5 105,7 4,7 2245,8 86,9 2,4 4786,7
Угорщина 3390,1 86,8 2,3 11064,8 1606,1 11,8 –7674,7
Фiнляндiя 552,5 83,6 0,4 1178,3 440,1 1,3 –625,8
Францiя 916,7 142,4 0,6 1477,1 57,6 1,6 –560,4
Чехія 1166,0 127,7 0,8 2939,8 237,4 3,1 –1773,8
Швейцарiя 3872,3 78,3 2,6 1342,9 123,3 1,4 2529,4
Довідково:
Країни СНД 23021,1 173,6 15,3 30079,4 224,2 32,0 –7058,3
Країни ЄС 90423,3 140,1 60,2 52979,9 127,0 56,3 37443,4

Товарна структура зовнішньої торгівлі у січні–березні 2017 року

Назва товарів Розділ і код УКТЗЕД Експорт Імпорт
тис.дол. США у % до січня–березня 2016 у % до загаль­ного обсягу тис.дол. США у % до січня–березня 2016 у % до загаль­ного обсягу
Усього 150240,9 150,1 100,0 94044,4 142,0 100,0
у тому числі
Живi тварини; продукти тваринного походження I 2618,4 100,0 1,7 187,2 30,9 0,2
Продукти рослинного походження II 42291,6 248,8 28,1 1144,5 79,1 1,2
у тому числі
зерновi культури 10 37222,2 262,2 24,8 114,8 18,1 0,1
Жири та олії тваринного або рослинного походження ІІІ.15 1111,5 104,1 0,7 432,1 94,9 0,5
Готові харчові продукти IV 1405,8 88,1 0,9 1191,8 71,2 1,3
Мiнеральнi продукти V 6291,2 176,7 4,2 24838,5 327,4 26,4
у тому числі
сіль; сірка; землі та каміння 25 6137,7 291,4 4,1 315,4 50,9 0,3
палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки 27 21,9 2320,8 0,0 24523,1 352,0 26,1
Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловостi VI 1242,2 98,1 0,8 4260,4 78,5 4,5
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них VII 1686,0 124,8 1,1 11193,5 165,8 11,9
Шкури необроблені, шкіра вичищена VIII 2249,4 157,8 1,5 1102,9 123,3 1,2
Деревина і вироби з деревини IX 21907,4 78,1 14,6 1407,0 323,4 1,5
у тому числі
деревина і вироби з деревини 44 21901,4 78,1 14,6 1405,3 323,0 1,5
Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів X 3936,9 123,3 2,6 2987,3 120,4 3,2
у тому числі
папiр та картон 48 3902,5 123,6 2,6 1580,9 222,6 1,7
Текстильні матеріали та текстильні вироби ХI 13957,9 106,2 9,3 8360,0 112,9 8,9
у тому числі
бавовна 52 26,7 43,7 0,0 3617,4 110,2 3,8
одяг та додаткові речі до одягу, текстильні 62 10674,6 104,6 7,1 16,3 91,3 0,0

Продовження

Назва товарів Розділ і код УКТЗЕД Експорт Імпорт
тис.дол. США у % до січня–березня 2016 у % до загаль­ного обсягу тис.дол. США у % до січня–березня 2016 у % до загаль­ного обсягу
іншi готовi текстильні вироби 63 2692,7 115,3 1,8 311,3 140,8 0,3
Взуття, головнi убори, парасольки XII 1736,9 139,3 1,2 337,7 111,3 0,4
Вироби з каменю, гіпсу, цементу XIII 9098,9 139,3 6,1 2227,3 87,4 2,4
Недорогоцінні метали та вироби з них XV 12103,2 186,3 8,1 5553,9 98,9 5,9
у тому числі
чорнi метали 72 2,9 1168,5 0,0 1996,8 66,6 2,1
вироби з чорних металiв 73 11987,5 189,5 8,0 1909,9 237,4 2,0
Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання XVI 27085,9 283,8 18,0 19369,3 157,3 20,6
реактори ядерні, котли, машини 84 6852,3 125,4 4,6 9122,0 101,6 9,7
електричнi машини 85 20233,6 496,3 13,5 10247,3 307,3 10,9
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби XVII 53,6 13,6 0,0 8319,5 92,1 8,8
Прилади та апарати оптичні, фотографічні XVIII 10,5 11,0 0,0 204,4 42,1 0,2
Різні промислові товари ХХ 1445,2 97,0 1,0 917,3 122,5 1,0