За три місяці 2017 року підприємства Житомирщини освоїли майже мільярд капітальних інвестицій

У січні–березні 2017 р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 951,9 млн грн капітальних інвестицій, що на 18,1% більше обсягу відповідного періоду 2016 р.

У розрахунку на 1 особу освоєно 764,7 грн.

Такі дані наводить управління статистики.

Головним джерелом фінан­сування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 74,9% загального обсягу.

Читайте також: Житомир в середнячках рейтингу інвестиційної ефективності міст України

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,3% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи. Зокрема, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби спрямовано 62,4% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 31,4%. У нематеріальні активи вкладено 1,7 % загального обсягу капітальних інвестицій.

На капітальний ремонт активів використано 64,8 млн грн капітальних інвестицій (6,8 % від загального обсягу).