Між облдержадміністрацією, обласною радою та радою підприємців укладено угоду про партнерство

31 жовтня між Житомирською обласною державною адміністрацією в особі Сергія Рижука, Житомирською обласною радою в особі Йосипа Запаловського, регіональною радою підприємців у Житомирській області в особі голови регіональної ради підприємців Валерія Онопрієнка укладена угода про партнерство.

Про це повідомляєуправління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації.

Керуючись основними принципами ефективної взаємодії, усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на створення атмосфери довіри та партнерських відносин, визнаючи те, що існують певні проблеми щодо забезпечення сприятливого середовища для розвитку підприємництва у Житомирській області, обласна державна адміністрація, обласна рада та рада підприємців дійшли згоди щодо бажання та готовності співпрацювати на принципах «Влада і бізнес – партнери» задля сприяння поліпшенню розвитку підприємницького середовища, малого підприємництва, підвищенню рівня зайнятості населення, легалізації бізнесу.

Житомирська обласна державна адміністрація зобов’язується створювати належні умови для роботи ради підприємців; забезпечувати участь своїх представників у засіданнях ради підприємців; надавати інформаційну та консультативну підтримку раді підприємців; будувати регуляторну політику на засадах доцільності, відкритості, соціально-економічної ефективності та оптимального й економічно виправданого поєднання ринкових і адміністративних регулювань; сприяти у врегулюванні відносин у сфері державного контролю і нагляду з метою підвищення правової захищеності бізнесу та приватної власності; розробляти спільно з радою підприємців регіональну Програму соціально-економічного розвитку області та передбачати в бюджеті кошти на підтримку підприємницької діяльності.

Обласна рада зобов’язується координувати роботу районних та міських рад щодо розвитку підприємництва; бере на себе зобов’язання виділяти облаштовані приміщення для роботи ради підприємців; затверджує регіональну Програму соціально-економічного розвитку області та забезпечує виділення з обласного бюджету коштів на підтримку підприємницької діяльності.

Рада підприємців зобов’язується готувати пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів у сфері підприємництва; брати участь у розробці регіональної Програми соціально-економічного розвитку області та у здійсненні контролю за її виконанням; проводити активну агітаційну й роз’яснювальну роботу серед членів громадських об’єднань підприємців щодо необхідності легалізації роботи, недопущення скорочення робочих місць, упровадження енергозберігаючих, модернізованих методів виробництва; готує та подає обласній державній адміністрації та обласній раді пропозиції щодо створення правових, економічних та організаційних умов для забезпечення розвитку підприємництва в області, формування та реалізації в області політики, спрямованої на забезпечення захисту інтересів суб’єктів господарювання, поліпшення державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва, розв’язання спірних питань у сфері підприємництва.