Покращився кредитний рейтинг Банку «КИЇВ» – до рівня uaBB+ з прогнозом «стабільний»

Незалежне уповноважене Рейтингове агентство «IBI-Rating», приймаючи до уваги ефективність заходів, що реалізуються в ПАТ АКБ «КИЇВ» по фінансовому оздоровленню установи, визначило кредитний рейтинг Банку на рівні uaBB+ з прогнозом «стабільний».

Раніше кредитний рейтинг Банку було встановлено на рівні uaBB з прогнозом «у розвитку».

Рішення про покращення кредитного рейтингу Банку «КИЇВ», рейтингове агентство прийняло, визнаючи позитивні зрушення у діяльності Банку за останній період. Агентство констатувало, що Банк вперше після кризи вийшов на прибутковий рівень (за результатами 2011 року – 16,87 млн. грн., тоді як за результатами 2010 року збитки становили 220 млн. грн.), значно покращив ситуацію з виконанням економічних нормативів Національного банку, успішно провів оптимізацію регіональної мережі, оптимізував адміністративні витрати, значно – майже у 2 рази знизив питому вагу проблемних активів та стабілізував клієнтську базу.

Серед позитивних факторів розвитку ПАТ «АКБ «КИЇВ» рейтингове агентство відмітило, що станом на 1.10.2011 року фактичні значення нормативів ліквідності Банку перебувають на достатньому рівні , що дозволяє Банку нівелювати поточні ризики.

Якість власного капіталу Банку агентство характеризує як задовільну. Констатуючи значний відтік клієнтської бази Банку у кризовий період, агентство відмічає кроки по нормалізації ситуації та збільшення кількості клієнтів Банку за останні три квартали 2011 року.

За висновками агентства, на сьогодні ресурсна база Банку добре диверсифікована за основними контрагентами, клієнтський депозитний портфель – за основними вкладниками. У 2011 році клієнтських депозитний портфель фізичних осіб показує стабільність та свідчить про зростання довіри клієнтів до Банку – коефіцієнт перевкладення становить більше 60%. Агентство також відмічає значну активізацію діяльності Банку на міжбанківському ринку у 2010-2011 рр. та зростання протягом другого та третього кварталів 2011 року залишків на поточних рахунках клієнтів у 2,5 рази – до 107,3 млн. грн.

За висновками рейтингового агентства, якість клієнтського кредитного портфеля ПАТ «АКБ «КИЇВ» у 2011 році покращилась. Питома вага прострочених кредитів зменшилась до 40,1% (станом на 01.01.2012 р.) з 72% (станом на 01.01.2011 р.), в тому числі за рахунок списання проблемної заборгованості у IV кварталі 2011 року. Ці та інші заходи, як відмічає агентство, призвели до покращення ряду фінансових показників Банку та виконання економічного нормативу (коефіцієнту) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів.

В 2012 році Банк «КИЇВ» зберігає темпи розвитку. Січень нинішнього року Банк завершив з позитивним фінансовим результатом – 1,33 млн. грн. Чисті активи Банку станом на 1 лютого склали 2 536,64 млн. грн. Об’єм високоліквідних активів за перший місяць року збільшився більше ніж на чверть – до 77,04 млн. грн., показник рентабельності активів склав 0,61%.

За січень 2012 року покращилися норматив адекватності капіталу (до 30,18% станом на 01.02.2012), миттєвої ліквідності (78,83%), поточної ліквідності (78,81%), короткострокової ліквідності (132,58%).

Для проведення аналітичного дослідження РА «IBI-Rating» використовувало надані Банком матеріали, в тому числі: річну фінансову звітність за період 2008-2010 рр. та за три квартали 2011 року, планові показники діяльності на 2012 рік, іншу внутрішню інформацію, а також інформацію з відкритих джерел.

Прогноз рейтингу «стабільний» вказує, що зміна рейтингу протягом року малоймовірна.