Найвагомішу частку капітальних інвестицій в Житомирській області вклали в матеріальні активи

У січні–березні 2015р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 467,9 млн.грн. капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах становить 79,9% обсягу відповідного періоду минулого року. 

У розрахунку на одну особу освоєно 371,3 грн. капітальних інвестицій.

Таку інформацію надає управління статистики.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій становлять інвестиції у матеріальні активи – 465,5 млн.грн., або 99,5% загального обсягу. Частка інвестицій у нематеріальні активи склала 0,5% загального обсягу.

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн. у % до загального обсягу
Усього 467901 100,0
інвестиції в матеріальні активи 465536 99,5
житлові будівлі 97909 20,9
нежитлові будівлі 45142 9,6
інженерні споруди 30084 6,4
машини, обладнання та інвентар 204534 43,7
транспортні засоби 60364 12,9
земля 1 1
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва 14358 3,1
інші матеріальні активи 1 1
інвестиції в нематеріальні активи 2365 0,5
з них
програмне забезпечення та бази даних 1330 0,3
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо 205 0,0

За джерелами фінансування переважну частку капітальних інвестицій –334,3 млн.грн., або 71,5% освоєно за рахунок власних коштів підприємств та організацій.

Найбільше інвестицій освоєно підприємствами та організаціями, основним видом економічної діяльності яких є промисловість – 44,6% загального обсягу. 

Житомир освоїв 123 млн. грн., що становить 26% від загального обсягу. В місті сума на одну особу становить 457 грн.