Промисловість Житомирщини за 3 місяці 2015 року реалізувала продукції більш ніж на 5 млрд. грн.

На Житомирщині обсяг реалізованої промислової продукції (без ПДВ та акцизу) за основними видами діяльності за січень – березень 2015 року склав 5 млрд. 141 млн. 444,8 тис. грн.

Такі дані наводить управління статистики.

Найбільші прибутки бізнесу області, як завжди, приносить добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

Основні суми доходів, а саме: 5 млрд. 100 тис. 352 тис. грн., припадали на ці галузі.

Нагадаємо, за січень–грудень 2014 року обсяг становив 18 млрд. 431 млн. грн.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн. у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість (B+C+D+E за КВЕД-2010)

5141444,8

100

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5100352,1

99,2

Добувна та переробна промисловість

4150969,5

80,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

345047,5

6,7

Переробна промисловість

3805922,0

74,0
з неї

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 1503884,9 29,3
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 310374,5 6,0
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 736206,1 14,3
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 105212,2 2,0
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 108804,9 2,1
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 470264,6 9,1
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 313771,7 6,1
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 209056,2 4,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

949382,6

18,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

41092,7

0,8