На підготовку фахівців та післядипломну освіту у 2015 році на Житомирщині піде 106 тис. грн.

На підготовку фахівців та підвищення кваліфікації кадрів (післядипломна освіта) у 2015 році на Житомирщині піде 106 тис. 078 грн.

Про це йдеться в розпорядженні голови ОДА “Про регіональне замовлення на підготовку фахівців та підвищення кваліфікації кадрів (післядипломна освіта) у 2015 році” за 22 червня.

На підготовку фахівців витратять 94 тис. грн., на післядипломку – 11тис. грн.

Регіональним замовником виступає ОДА та три департаменти.

Перелік замовників на підготовку фахівців та підвищення кваліфікації кадрів (післядипломна освіта) для регіональних потреб у 2015 році

Обласна державна адміністрація, обласна рада

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської обласної ради.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Бердичівський педагогічний коледж;

Вищий комунальний навчальний заклад „Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка”;

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

Комунальний вищий навчальний заклад „Житомирський інститут медсестринства”;

Комунальний вищий навчальний заклад „Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича”;

Комунальний вищий навчальний заклад „Бердичівський медичний коледж”;

Комунальний вищий навчальний заклад „Новоград-Волинський медичний коледж”.

Управління культури облдержадміністрації

Житомирський коледж культури і мистецтв ім. І. Огієнка;

Житомирське музичне училище ім. В.С. Косенка;

Обласний центр підвищення кваліфікації працівників культури, мистецтва та туризму.

Регіональне замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах комунальної власності на 2015 рік

КТКВ Замовники, напрями підготовки (спеціальності) Випуск, осіб Прийом, осіб Загальний обсяг фінансу-вання, тис.грн.
Усього у тому числі за денною формою навчання Усього у тому числі за денною формою навчання
070601 Усього 1185 1108 921 842 94 423,0
Молодший спеціаліст 1118 1041 866 787
У тому числі за напрямами підготовки:
педагогічна освіта 264 215 265 215
фізичне виховання, спорт і здоров’я людини 24 24 20 20
культура 93 65 94 65
мистецтво 157 157 132 132
медицина 515 515 285 285
фармація 65 65 70 70
Бакалавр 52 52 40 40
У тому числі за напрямами підготовки:
медицина 37 37 40 40
фармація 15 15
Магістр 15 15 15 15
У тому числі за напрямами підготовки:
медицина 15 15 15 15
070601 Управління освіти і науки облдержадміністрації 26 765,0
Усього 313 264 305 255
Молодший спеціаліст 313 264 305 255
У тому числі за напрямами підготовки:
Педагогічна освіта 264 215 265 215
дошкільне виховання 102 53 95 45
соціальна педагогіка 44 44 45 45
початкова освіта 100 100 100 100
технологічна освіта 18 18 25 25
фізичне виховання 24 24 20 20
Мистецтво 25 25 20 20
музичне мистецтво 25 25 20 20
070601 Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації 40 966,9
Усього 647 647 410 410
Молодший спеціаліст 580 580 355 355
У тому числі за напрямами підготовки:
Медицина 515 515 285 285
лікувальна справа 189 189 135 135
сестринська справа 241 241 135 135
стоматологія 20 20
акушерська справа 30 30 15 15
стоматологія ортопедична 35 35
Фармація 65 65 70 70
фармація 35 35 40 40
лабораторна діагностика 30 30 30 30
Бакалавр 52 52 40 40
У тому числі за напрямами підготовки:
Медицина 37 37 40 40
сестринська справа 37 37 40 40
Фармація 15 15
фармація 15 15
Магістр 15 15 15 15
У тому числі за напрямами підготовки:
Медицина 15 15 15 15
сестринська справа 15 15 15 15
070601 Управління культури облдержадміністрації 26 691,1
Усього 225 197 206 177
Молодший спеціаліст 225 197 206 177
У тому числі за напрямами підготовки:
Культура 93 65 94 65
бібліотечна справа 16 8 16 8
народна художня творчість 77 57 78 57
Мистецтво 132 132 112 112
хореографія 9 9 13 13
декоративно- прикладне мистецтво 8 8 8 8
образотворче мистецтво 13 13 8 8
музичне мистецтво 83 83 69 69
дизайн 11 11 7 7
кіно-, телемистецтво 8 8 7 7

Регіональне замовлення на підвищення кваліфікації кадрів

(післядипломна освіта) на 2015 рік

КТКВ Замовники, назва професії Середній контингент слухачів, осіб Загальний обсяг фінансування, тис.грн.
070701 Обласна державна адміністрація, обласна рада 1992 1 515,7
Державні службовці 1171
Посадові особи місцевого самоврядування 821
070701 Управління освіти і науки облдержадміністрації 4980 8 485,6
Керівники навчальних закладів 386
Вчителі 3229
Педагоги – організатори 54
Працівники дошкільних навчальних закладів 681
Вихователі шкіл, шкіл-інтернатів, спецшкіл-інтернатів, гуртожитків 230
Практичні психологи 80
Методисти 26
Соціальні педагоги 35
Керівники гуртків 129
Бібліотекарі 60
Логопеди 70
070702 Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації 2454 1 075,0
Медичні сестри, фельдшера, акушерки, зубні гігієністи, зубні техніки 2280
Фахівці медико – профілактичної справи 12
Лаборанти 162
070701 Управління культури облдержадміністрації 550 578,9
Керівники , викладачі початкових спеціалізованих навчальних закладів та викладачі вищих навчальних закладів 135
Керівники та спеціалісти музейних закладів 35
Керівники та спеціалісти клубних закладів 193
Керівники та спеціалісти бібліотек 187