Середні ціни реалізації аграрної продукції на Житомирщині зросли майже удвічі

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами Житомирської області за всіма напрямами реалізації за січень–серпень 2015 р. порівняно з січнем–серпнем 2014 р. зросли в 1,7 раза.

Такі дані наводить управління статистики.

У тому числі на продукцію рослинництва – в 1,8 раза, тваринництва – на 35,6%. Найбільше ціни зросли на ріпак, насіння соняшнику, кукурудзу та зернові.

Правда. збільшився в 1,9 раза і загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власної виробленої продукції порівняно з січнем–серпнем 2014 р. 

У тому числі продукції рослинництва – у 2 раза, тваринництва – на 39,9%. Найбільше реалізовано сої, птиці та пшениці.

Обсяг реалізованої продукції Середня ціна реалізації
грн. за т (тис.шт.) у % до січня– серпня

2014р.

довідково: серпень 2015р.
т у % до січня– серпня 2014р. грн. за т (тис.шт.) у % до липня 2015р.
Зернові культури 528147 115,1 2793,2 182,6 2655,6 91,7
у тому числі
пшениця 126562 186,4 2859,6 166,8 2626,5 95,5
жито 9763 57,3 2168,8 176,4 2167,0 92,0
Продовження
ячмінь 19416 118,1 2711,5 149,1 2887,5 113,2
кукурудза 362488 104,1 2773,5 187,7 3817,7 125,4
Насіння соняшнику 33184 63,1 7386,7 186,7 7440,5 98,5
Соя 49861 261,5 7682,8 170,2 6865,1 97,6
Ріпак 28240 87,2 7148,8 193,3 7361,1 103,9
Худоба та птиця

(у живій вазі)

10542 109,8 21851,3 154,4 24686,8 102,5
у тому числі
велика рогата худоба 4385 87,8 20766,9 171,5 19631,3 84,1
свині 5033 121,7 24327,0 144,9 30327,2 114,7
птиця 1029 255,1 14891,4 126,1 17545,9 102,3
Молоко 59921 100,8 4191,2 119,0 4126,6 97,0
Яйця, млн.шт. 30 82,7 877,5 178,8 895,4 94,4