В Україні стартувала освітня реформа

Верховна Рада прийняла у першому читанні урядовий проект закону “Про освіту”

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Причиною прийняття закону є те, що за роки існування незалежної України в освітньому секторі країни накопичувалися численні проблеми системного характеру, зокрема в галузях дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної та вищої освіти.

“Це зумовило необхідність кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності освіти в нових економічних і соціокультурних умовах, збалансування підготовки кваліфікованих кадрів та потреб ринку праці, а також стало передумовою процесу реформування системи освіти в цілому”, – йдеться у пояснювальній записці.

Метою прийняття закону є створення та запровадження дієвого механізму реалізації, охорони та захисту конституційного права людини на освіту відповідно до природних та індивідуальних освітніх потреб особистості, а також забезпечення законодавчих гарантій підвищення інвестиційної привабливості системи освіти, спрямованих на економічне зростання і культурний розвиток країни в цілому.

Основним завданням закону є удосконалення правових механізмів реалізації конституційного права громадян на рівний доступ до якісної освіти на всіх рівнях; створення умов для освіти особи упродовж життя (запровадження таких видів освіти як формальної, неформальної та інформальної); створення умов високоякісної системи освіти, доступної для кожної людини, у тому числі осіб з особливими освітніми потребами з урахуванням впровадження інклюзивного навчання в навчальних закладах різних типів та форм власності; забезпечення децентралізації управління системою освіти та чіткого розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; забезпечення безоплатності дошкільної, повної загальної середньої освіти у державних та комунальних навчальних закладах; розвитку та підтримки профільного навчання; заміни практики поза конкурсного вступу до вищих навчальних закладів на надання грошової підтримки; удосконалення нормативно-правової бази освіти, у тому числі розроблення новітніх програм, зорієнтовних на модернізацію системи перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників навчальних закладів тощо; забезпечити рівний доступ до освіти дітей незалежно від місця проживання шляхом розвитку мережі дошкільних, загальноосвітніх (для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку), позашкільних навчальних закладів, поліпшення їх матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення, забезпечення підвезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання, роботи і додому, забезпечення гуртожитками, застосування різних форм навчання тощо.

“Очікуваними результатами прийняття закону України “Про освіту” є створення системи освіти нового покоління, що забезпечить умови для здобуття освіти всіма категоріями населення України, ефективної системи забезпечення всебічного розвитку людини та сприятиме істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу суспільства та особистості”, – вказано у пояснювальній записці.