Промислова вентиляція

Система вентиляції промислових будівель і споруд повинна мати підвищену надійність, оскільки від працездатності та якості виконання покладених на неї функцій залежить не тільки хід технологічного процесу, а й безпека і комфортні умови роботи колективу підприємства.

Промислова вентиляція за своїми функціями і структурою значно відрізняється від вентиляційного устаткування, призначеного для будівель іншого типу. Промислова система вентиляції зазвичай призначена для переміщення дуже великого обсягу повітря, відповідно відрізняється великогабаритними розмірами і великим споживанням електроенергії.

Системи вентиляції промислових підприємств, як правило, будуються за класичною схемою на базі центральних агрегатів. Залежно від поставленого завдання, схема повітрообробки вентиляційної системи має індивідуальну конфігурацію різного за призначенням обладнання. Таким чином, можна найефективніше і з мінімальними енерговитратами вирішити завдання по боротьбі з запиленістю, загазованістю, високою температурою і підвищеною концентрацією шкідливих речовин для кожної конкретної зони приміщення. Промислова вентиляція також може виконувати функції технологічного кондиціонування для дотримання оптимальних параметрів внутрішньої атмосфери виробничого приміщення в повній відповідності з вимогами технологічного процесу.

У кожному конкретному випадку система виробничої вентиляції може вирішувати як найпростіший набір завдань – наприклад, забезпечити подачу свіжого повітря для забезпечення дихання технологічного персоналу, так і цілий комплекс досить складних задач – забезпечити прецензійне кондиціонування цілого цеху. Складність поставлених завдань визначає кількість необхідного обладнання для побудови обраної схеми промислової вентиляції. Крім центральних агрегатів можуть знадобитися холодильні машини різного типу, пристрої для зволоження чи осушки, когенераційні установки, додаткові фільтри тонкої очистки повітря і так далі.

Основні характеристики центральних вентиляційних установок – рівень вібрації і шуму, наявність додаткового повітрооброблюючого обладнання, тепло- і звукоізоляції, модульність елементів конструкції в кінцевому підсумку визначають надійність виробничої системи вентиляції, легкість її транспортування, простоту монтажу і зручність ремонту та обслуговування вентиляційного обладнання в процесі подальшої експлуатації.