​Система оптимального підживлення та якісного захисту від шкідників на посівах озимої пшениці

Технологія вирощування озимої пшениці передбачає: використання інтенсивних сортів, застосування добрив на заплановану врожайність, роздрібне внесення азотних добрив протягом весни за даними ґрунтової і рослинної діагностики, інтегровану систему захисту рослин від бур’янів, хвороб та шкідників, за потребою застосування регуляторів росту (ретардантів), сівбу із залишенням постійних технологічних колій (по можливості), організацію біологічного контролю за станом росту і розвитку рослин на основних етапах органогенезу.

На сприятливому удобреному фоні в пшениці формуються: добре розвинена коренева система, оптимальна листкова поверхня, яка досягає у фазі кущення 6-9 тис. м2/га, трубкування – 20 тис., колосіння – 40-45 тис., молочної стиглості 10 тис. м2/га; підвищується морозо- та зимостійкість, знижується транспірація. За рахунок добрив у зерні збільшується вміст білку на 1-3 %, сирої клейковини на 3-6 % і більше, підвищується маса 1000 зерен та скловидність.

Для озимої пшениці при інтенсивній технології вирощування середньою нормою є внесення азоту, фосфору і калію (NРК) по 90-120 кг/га.

Вони можуть бути більшими або меншими, залежно від родючості ґрунту і ґрунтової відміни, характеру попередника, зони вирощування пшениці, сорту та багатьох інших причин.

Азотні добрива при інтенсивній технології вирощування вносять у період вегетації пшениці. Застосовують їх з використанням показників проведених діагностик живлення – ґрунтової, листкової, тканинної, а також на підставі візуальних спостережень за ростом і розвитком рослин.

Перше Ранньовесняне (регенеративне) підживлення на II-му чи III-му етапі органогенезу залежить від двох факторів — стану посівів і часу відновлення весняної вегетації.

На добре розвинених посівах (600-700 стебел/м2) рекомендується вносити 30 % (N30-60) від повної норми азоту. Якщо посіви зріджені (200-230 рослин на 1 м2), під час першого підживлення вносять N40-60. За наявності 180-200 рослин на 1 м2 дозу азоту для першого підживлення збільшують до N60-90.

Норму азоту збільшують в роки з пізньою весною, так як пізніше відновлюється весняна вегетація і внаслідок цього наростання вегетативної маси зменшується. В роки з ранньою весною на добре розвинених густих посівах перше підживлення проводити недоцільно.

Друге підживлення (продуктивне), що найбільш впливає на врожай зерна, проводять на початку виходу рослин у трубку (IV етап органогенезу). Воно сприяє кращому росту бокових стебел, які за продуктивністю доганяють головне стебло. Якщо рано навесні внесли 30% загальної норми азоту, то під час другого підживлення вносять 50%. або N60-90. Норма добрив визначається першим підживленням. Збільшення дози азоту на II етапі вимагає зменшувати її на IV етапі і навпаки. Оптимальну норму добрив другого підживлення встановлюють за листковою діагностикою.

Трете підживлення (якісне) — вносять решту азоту (N30-60) в період від початку фази колосіння до наливу зерна (VIІІ-Х етап) – збільшує тривалість активної діяльності верхніх листків, підвищує інтенсивність фотосинтезу, впливає на врожайність і якість. Чим пізніше проведено підживлення, тим менше азот впливає на врожайність і більше на якість. Як правило, використовують для третього підживлення добрива в сухому вигляді або водний розчин.

Озима пшениця ефективно реагує на внесення мікродобрив. Інколи нестача кількох десятків грамів одного з мікроелементів обмежує засвоєння інших елементів живлення і призупиняє зростання врожаю навіть на високих фонах живлення макроелементами. Найважливішими мікроелементами для неї є марганець, молібден, мідь, цинк, бор.

При вирощуванні зернових можна виділити 3 основних “критичних” етапи, під час яких спостерігається найбільша потреба в поживних речовинах:

I – сходи (позакореневе підживлення дозволяє підготувати рослину до зимівлі);

II – кущення (забезпечує активізацію морфофізіологічних процесів);

III – вихід в трубку (якісно покращує процеси формування і розвитку зерна).

Для забезпечення посівів озимої пшениці поживними речовинами компанія ІНТЕРМАГ пропонує спеціалізоване концентроване, комплексне, рідке добриво ІНТЕРМАГ – ЗЕРНОВІ, призначене для всіх видів та сортів зернових культур. Містить гармонійно збалансований набір мікроелементів та азоту, що повністю відповідають поживним вимогам даного виду рослин.

Мікроелементи, які входять до складу добрива, знаходяться в легкозасвоюваній рослиною хелатній формі, що гарантує їх повне, якісне і ефективне засвоєння поверхнею рослин.

Друге підживлення озимої пшениці необхідно проводити комплексним добривомІНТЕРМАГ – ЗЕРНОВІ. Комбінувати його потрібно спільно з хелатом міді (ХЕЛАТ CU-12 ПРОФІТМАГ). Оскільки при нестачі міді в ґрунті гальмується ріст генеративних органів, зменшується інтенсивність фотосинтезу та синтез білка, що в підсумку позначається на врожайності пшениці. Особливо це відчувається при інтенсивній технології вирощування культури. Для забезпечення рослин в цей період азотом і сіркою, застосування добрива Інтермаг рекомендується поєднувати з розчином карбаміду та сульфату магнію, а при необхідності також з відповідним (попередньо перевіреним на змішування) пестицидом.

Третє підживлення (якісне) – добривом ІНТЕРМАГ – ЗЕРНОВІ проводять на початку колосіння рослин озимої пшениці. Для кращого засвоювання поживних речовин та активізації метаболічних процесів в рослині, рекомендується застосовувати мікродобриво ІНТЕРМАГ-ТИТАН, яке виступає активатором життєвих процесів в рослині.

Рекомендована норма для ІНТЕРМАГ-ЗЕРНОВІ– 1-1,5 л/ га.

Середня витрата робочої рідини – 300 л/га.

Рекомендована кількість позакореневих підживлень впродовж вегетаційного періоду –2-3 підживлення.

Внесення в ранньовесняний період відносно високої дози азотних добрив на зріджених і ослаблених посівах озимої пшениці може спровокувати інтенсивний ріст бур’янів, які будуть основними конкурентами рослин за вологу, поживні речовини та світло необхідно застосовувати інтенсивний захист від сегетальної рослинності.

Вибір гербіциду залежить, у першу чергу, від видів бур’янів на кожному конкретному полі, але перевагу слід надавати препаратам з відносно широким спектром дії, а також тим, які ефективно працюють за відносно низьких температур повітря (вище + 5° С).

Для знищення бур’янів у посівах озимої пшениці ми рекомендуємо наступні гербіциди від компанії УКРАВІТ:

ØАГЕНТ, СЕ®, (2,4-Д 2-етилгексиловий ефір, 452 г/л, у кислотному еквіваленті, 300 г/л + флорасулам, 6,25 г/л);

ØАГРОСТАР, РК®, (2-метил-4-хлорфеноксиоцтової кислоти амінна сіль 500 г/л, у кислотному еквіваленті, 410 г/л);

ØАМІСОЛЬ, РК®, (2.4-Д у формі амінної солі, 730 г/л, у кислотному еквіваленті, 605 г/л.);

ØГОЛД СТАР, ВГ®, (Трибенурон-метил, 750 г/кг);

ØГОЛІАФ, РК®, (2,4-Д, у формі амінної солі, у кислотному еквіваленті 350 г/л + дикамба у формі амінної солі, у кислотному еквіваленті, 125 г/л);

ØДИВО, ВГ®, (Дикамба у формі натрієвої солі, 750 г/кг, у кислотному еквіваленті, 682 г/кг);

ØДИВО Н, РК®, (Дикамба у формі амінної солі, 480 г/л, у кислотному еквіваленті, 400 г/л);

ØЕКЗІТ, ВГ®, (Метсульфурон-метил, 600 г/кг);

ØМАКСТАР, КЕ®, (Флуроксипір-мептил, 250 г/л);

ØМАСТАК, РК®, (Клопіралід, 300 г/л);

ØТУР, КЕ®, (2,4-Д 2-етилгексиловий ефір, 850 г/л);

ØФЛАГМАН, РК®, (Бентазон, 480 г/л);

ØФОРМУЛА, ВГ®, (Тифенсульфурон-метил, 750 г/кг).

Фітосанітарний стан посівів зернових культур в останні роки в багатьох господарствах значно погіршився.

Для озимої пшениці у всіх грунтово-кліматичних зонах поширеними є такі хвороби: сажка (тверда, летюча, стеблова, карликова), кореневі гнилі, борошниста роса, септоріоз на листі й колосі, фузаріоз колоса, іржа (бура листкова, лінійна, або стеблова, і жовта), вірусні хвороби та інші. Але найбільш поширеними і шкідливими хворобами озимої пшениці, які ведуть до значних втрат урожаю, є сажка (тверда, летюча, стеблова, карликова), кореневі гнилі, борошниста роса, септоріоз на листі й колосі, фузаріоз колоса, іржа (бура листкова, лінійна, або стеблова, і жовта).

Слід відмітити, що недобір урожаю озимої пшениці від комплексу хвороб становить у середньому 12–18%, а в роки епіфітотій – 25–50% і більше.

Для захисту посівівпереважати має превентивне (попереджувальне) внесення фунгіцидів, що забезпечують ефективність за понижених добових температур.

Вибір препаратів слід проводити відповідно спектру їхньої фунгіцидної дії. Компанія УКРАВІТ для захисту озимої пшениці пропонує наступні високоефективні фунгіциди:

üАКУЛА, КЕ®,(Прохлораз, 300 г/л + тебуконазол, 140 г/л + ципроконазол, 50 г/л);

üАЯКС, КС®, (Тіофанат-метил, 310 г/л + епоксиконазол, 120 г/л + тебуконазол, 70 г/л);

üДЕЗАРАЛ, КС®, (Карбендазим, 500 г/л);

üЗАХИСНИК, КС®, (Тіофанат-метил, 500 г/л);

üТІ РЕКС, КЕ®, (Пропіконазол, 150 г/л + тріадимефон, 150 г/л);

üТОП ЕФЕКТ, КС®, (Флутриафол, 250 г/л);

üУНІКАЛЬ, КС®, (Тебуконазол, 250 г/л);

üФУНДАЗИМ, ЗП®, (Беноміл, 500 г/кг).

Навесні, коли стабільно теплішає, поступово з’являються шкідники, які перезимували, і починають активно живитися й розмножуватися. Лише знаючи біологію і фенологію шкідників, можна ефективно виявляти їх поширення на полях та обґрунтовано застосовувати інсектициди.

Для ефективного контролю шкідників навесні, інсектициди до бакових сумішей з гербіцидом і фунгіцидом треба додавати вже у фазі кінець кущення – початок виходу в трубку озимої пшениці.

Як правильно вибрати препарат для першої ранньої обробки? У більшості шкідливих комах період виходу з місць зимівлі розтягнутий у часі. До того ж багато з них ведуть прихований спосіб життя і перебувають у захищених місцях за піхвами листків, лусками колосків, під листками, грудочками тощо. Для першої обробки найдоцільніше вибрати системний інсектицид, який проникає всередину рослини і має тривалу активність. З таким завданням можуть упоратися лічені продукти, і серед них – інсектицид АНТИКОЛОРАД, КС®, (Імідаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л).

За потреби, на підставі польового моніторингу, доцільно повторно застосовувати інсектициди у фазі прапорцевого листка пшениці разом з фунгіцидами. У цей час слід контролювати дорослих клопів, трипсів, попелиць, п’явиць, злакових мух, які саме вилітають, пильщиків та інших шкідників. З цією метою варто застосовувати такі інсектициди від компанії УКРАВІТ:

  • АНТИГУСІНЬ, КС®, (Лямбда-цигалотрин, 50 г/л)
  • ДИМЕВІТ, КЕ®, (Диметоат, 400 г/л)
  • СМЕРТЬ ЖУКАМ, ВГ®, (Імідаклоприд, 700 г/кг)
  • ФАС, КЕ®, (Альфа-циперметрин, 100 г/л)
  • ХЛОРПІРІВІТ-АГРО, КЕ®, (Хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л).

За співпадання термінів оброблення посівів проти хвороб, шкідників, або бур’янів можна застосувати бакові суміші. Але слід пам’ятати, що до складу бакових сумішей не повинно входити більше 4-х діючих речовин препаратів включаючи добрива.

У компанії «Арсенал Агро» завжди раді взаємовигідній співпраці з фермерськими господарствами та аграрними компаніями нашого регіону. Приєднуйтесь до найкращих!

м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 112

тел/факс: 0412- 48-26-06; 067-224-00-51; 067-224-00-50, 067-406-06-36, 067-409-99-03

Офіційний сайт:arsenalagro.com.ua

E-mail:arsenalagro@gmail.com