10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров’я

Показники психічного здоров?я жителів нашої області характеризуються стабільним збільшенням захворюваності на психічні, у першу чергу непсихотичні розлади.

Протягом 20-ти останніх років було проведено значне скорочення ліжкового фонду психіатричних лікарень області та оптимізацію їх структури в залежності від стану і потреб хворого, проведена перепрофілізація відділень, інформує Репортер Житомира прес-центр Житомирського обласного центру здоров’я.

На даний час працюють відділення для надання гострої та невідкладної психіатричної допомоги та відділення для планового лікування хворих. На базі обласної психіатричної лікарні №1 організовано клініко-діагностичне відділення для хворих з початковими проявами тяжких психічних розладів.

В амбулаторній мережі у складі центральних районних та міських лікарень працюють психіатричні кабінети, 2 денних психіатричних стаціонари в Житомирській ОПЛ №1 та Бердичівській ЦМЛ. Для надання психіатричної допомоги використовуються також денні стаціонари загальносоматичної мережі, де проліковується щороку біля 15% хворих психіатричного профілю. На базі облпсихлікарні №1 працює обласний консультативний прийом за профілями хворих.

В області впроваджуються сучасні підходи до діагностики та лікування психічних розладів. Поряд з медикаментозним лікуванням використовуються психокорекційні та психотерапевтичні методи.

На базі ОПЛ №1 організовано відділення ранньої та пізньої реабілітації, відділення психосоціальних методів лікування, де проводяться немедикаментозні методи лікування (арттерапія, ерготерапія, терапія рухом, бібліотерапія, психологічне консультування, індивідуальні та групові психокорекційні заняття, правові консультації).
У Бердичівській ЦМЛ введено посади психотерапевта, психолога, в Новоград-Волинському ТМО – психотерапевта, в Радомишльській ЦРЛ – психолога, Коростенській ЦМЛ – лікаря-психолога.

Збільшився штат психологів у психіатричній лікарні, введено посади медичних сестер соціальної допомоги як у стаціонарах, так і в ряді районів. Створено групу пацієнтів „Самопідтримка” у м.Житомирі, товариство родичів психічнохворих „Підтримка”, Ментал”.
Проводяться заходи з інтеграції психіатричної служби в первинну медичну сітку, здійснюється підготовка сімейних лікарів, лікарів терапевтичного профілю, педіатрів з питань діагностики та лікування психічних розладів.

Поряд з цим в області існують низки проблем щодо надання психіатричної допомоги. Одним із найважливіших залишається питання забезпечення безоплатним амбулаторним лікуванням пільгової категорії пацієнтів, мінімальна потреба в якому задовольняється лише на 60%. Наявне фінансування на медикаменти не задовольняє потреби навіть для надання невідкладної допомоги в психіатричних лікарнях. Не виділяються кошти на оновлення медичного обладнання. Не вирішується питання створення належних умов для проведення медико-соціальної реабілітації в позалікарняній мережі, насамперед щодо організації реабілітаційного центру, виділення приміщення для диспансерного відділення з денним стаціонаром у Житомирі.

Відсутня патронажна служба для здійснення сестринського нагляду за одиноко проживаючими психічно хворими інвалідами в системі соціального захисту населення, що пов’язано, з одного боку, з неузгодженістю нормативно-правової бази та недостатньою кількістю соціальних працівників у штатах територіальних центрів. Необхідна соціальна допомога надається в міру можливостей медсестрами соціальної допомоги психіатричних кабінетів, лікарень.

Кількість місць для дорослих у будинках-інтернатах психіатричного профілю є недостатньою. Існує потреба в організації спеціалізованих умов для утримання соціально дезадаптованих хворих, які мають протипоказання для оформлення в будинки-інтернати, у т.ч. асоціальні тенденції.
Без вирішення вищезазначених питань подальший розвиток психіатричної допомоги не можливий.