В Житомирі створять лабораторію ноосферної освіти

В конференц-залі Житомирського державного університету імені Івана Франка відбувся круглий стіл «Інновації в освіті: сучасна концепція екологічної освіти».

Науковці наполягають на тому, що в світлі екологічної ситуації на Планеті потрібно, щоб дітей і студентів в навчальних закладах більше навчали як берегти природу.

Учасники круглого столу ухвалили надіслати головному управлінню освіти й науки Житомирської ОДА, Житомирської обласної та міської рад, а згодом й до Міністерства освіти та науки України відповідні пропозиції й рекомендації.

Вчені наполягають на впровадженні методології безперервної ноосферної освіти у всіх навчальних дисциплінах.

Ноосферна освіта передбачає формування в молодої людини цілісної ноосферної свідомості (біоадекватне мислення, поведінка та екологічний світогляд).

В якості перших кроків впровадження такої концепції пропонується з 1 вересня 2013 року ввести пілотний проект ноосферної освіти у 2-3 школах Новоград-Волинського району.

Теорія біосфери В. Вернадського – це виведені основні закони гармонійного розвитку всього живого на Землі.

Але людина й досі не розуміє чи не хоче розуміти, що, вступаючи в протиріччя із законами гармонійного розвитку Всесвіту, протиставляючи себе законам розвитку Природи, вона вже поставила під загрозу не лише існування самої себе як продукту Природи, як свідомої істоти, яку створила Природа, але й ставить під загрозу процес розвитку цивілізації в цілому.

Для чого творець дав людині, на відміну від тварини, свідомість? У першу чергу для того, щоб саме через розвиток своєї свідомості самоудосконалюватись у гармонії із космосом, – пише в статті про ноосферну освіту М. Курик.

Кожна Людина повинна знати своє призначення на цій Землі й ті закони Всесвіту, які вона повинна виконувати. На жаль, історія розвитку суспільства впродовж минулого століття однозначно свідчить, що Людина не розуміє, не усвідомлює найважливішої своєї місії на Землі.

Основне протиріччя ХХ століття полягає в тому, що людина, не розуміючи свого призначення на Землі, поставила себе над Природою.

Власне сьогодні маємо, що маємо.

В перші роки ХХ віку В. Вернадський почав говорити про те, що вплив Людини на оточуючу Природу зростає настільки швидко, що не за горами той час, коли вона перетвориться в основну геологоутворюючу силу. Людина повинна взяти на себе відповідальність за майбутній розвиток Природи.

Процес розвитку оточуючого середовища і суспільства стане нерозривним, Біосфера перейде в сферу розуму, в ноосферу, коли розвиток планети буде направлятись силою Розуму.

Учення В. Вернадського про ноосферу стало тим завершуючим етапом, що поєднав еволюцію живої речовини зі світом неживої матерії, створивши тим самим загальну схему єдиного процесу розвитку матеріального світу.

Освіта – це, в першу чергу, спосіб орієнтації суспільства на якісні людські ресурси, передові технології в економіці, врешті, на положення та роль держави в суспільстві. Природні основи освіти даються людині світом природи, світом людей і світом мистецтва. Власне система освіти забезпечує передачу знань, вміння і звичок від покоління до покоління.

Саме передова система освіти робить можливим новий технологічний прорив у всіх сферах життя, перехід суспільства на новий екологічний, соціальний, політичний, культурний рівень.

Можна сказати, що всебічне використання життєво важливих інновацій у сфері освіти повинно стати основою етичного, економічного та стратегічного завдання України у ХХІ столітті.

Вчені переконані, що існуюча система освіти в державі повинна екологізуватись. Через систему навчання й освіту має екологізуватись суспільство.

«ЖДУ імені Івана Франка – новатор ноосферного руху в Західній Україні. Тому під час круглого столу я запропонував створити тут спільно з ГО «Дім Вернадського» творчу лабораторію ноосферної освіти та проводити в цьому університеті перепідготовку вчителів з ноосферної освіти», – сказав під час круглого столу віце-президент Міжнародної Ноосферної Академії Наук та Освіти, Голова Правління ГО «Дім Вернадського» (Харків) Геннадій Курмишев.