У січні житомирський бізнес реалізував промислової продукції майже на 1,5 млрд. грн.

На Житомирщині обсяг реалізованої промислової продукції (без ПДВ та акцизу) за основними видами діяльності за січень 2015 року склав  1 млрд. 402 млн. 485,6 тис. грн.

Такі дані наводить управління статистики.

Найбільші прибутки бізнесу області, як завжди, приносить добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

Основні суми доходів, а саме: 1 млрд. 389 тис. 431,8 тис. грн., припадають на ці галузі.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн. у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість B+C+D

1402485,6

100
Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря B+C+D

1389431,8

99,1
Добувна та переробна промисловість B+C

1053423,7

75,1
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 86576,8 6,2
Переробна промисловість С 966846,9 68,9
з неї
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 422453,9 30,1
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 82136,6 5,9
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16-18 173712,9 12,4
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 20953,8 1,5
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 27226,9 1,9
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 101321,1 7,2
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24, 25 91611,6 6,5
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин іустатковання 26-30 36391,1 2,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 336008,1 24,0
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами Е 13053,8 0,9