ЖДТУ пропонує пільги для учасників бойових дій

ЖДТУ пропонує пільги для абітурієнтів, які є учасниками бойових дій.

Про це Репортер повідомили викладачі вузу.

Зокрема, пропонується вступ без складання ЗНО, на скорочений термін навчання та ін.

Нагадаємо, згідно статті 12 «Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них» (Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”) учасникам бойових дій надаються такі пільги:

Держава забезпечує учасникам бойових дій … та їхнім дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах.

Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти надається у вигляді:

повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;

соціальної стипендії;

безоплатного забезпечення підручниками;

безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;

безоплатного проживання в гуртожитку;

інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.