Профіцит зовнішньої торгівлі у Житомирській області за 4 місяця 2017 року становив 63 мільйонів доларів

Без категорії

У січні–квітні 2017 р. обсяг експорту товарів становив 194,7 млн.дол. США, імпорту – 131,2 млн.дол. США. 

Такі дані наводить управління статистики.

Порівняно з січнем–квітнем 2016р. експорт зріс на 38,1% (на 53,7 млн.дол.), імпорт – на 41,3% (на 38,4 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 63,5 млн.дол. (у січні–квітні 2016р. – також позитивне 48,1 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 94 країн світу.

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні–квітні 2017 року

Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня–квітня 2016 у % до загаль- ного

обсягу

тис.дол. США у % до січня–квітня 2016 у % до загаль- ного

обсягу

Усього 194668,6 138,1 100,0 131185,3 141,3 100,0 63483,3
у тому числі
Австрiя 1450,5 163,9 0,7 817,2 83,4 0,6 633,3
Азербайджан 2013,7 313,3 1,0 280,0 223,8 0,2 1733,7
Банґладеш 5004,8 1605,3 2,6 29,3 0,0 4975,5
Бельґiя 1821,2 178,7 0,9 296,8 24,4 0,2 1524,4
Бiлорусь 17831,2 232,2 9,2 36863,8 318,9 28,1 –19032,6
Болгарiя 2099,0 173,4 1,1 162,3 175,6 0,1 1936,7
Велика Британія 2645,1 83,4 1,4 956,7 119,0 0,7 1688,4
Данiя 1639,3 98,0 0,8 1183,6 70,5 0,9 455,7
Єгипет 3624,5 118,7 1,9 474,8 1755,6 0,4 3149,7
Iзраїль 3234,2 167,9 1,7 147,2 80,4 0,1 3087,0
Iран, Ісламська республiка 1993,0 2683,1 1,0 1993,0
Iспанiя 5066,8 102,0 2,6 947,5 50,4 0,7 4119,3
Iталiя 9989,1 128,0 5,1 9241,6 93,5 7,0 747,5
Китай 888,6 36,4 0,5 5132,8 108,8 3,9 –4244,2
Корея, Республiка 6188,3 1225,4 3,2 106,2 62,6 0,1 6082,1
Литва 2850,9 100,7 1,5 903,5 330,0 0,7 1947,4
Молдова, Республіка 2584,3 105,1 1,3 294,1 126,1 0,2 2290,2
Нiдерланди 8470,1 321,0 4,4 1812,6 98,0 1,4 6657,5
Нiмеччина 32623,2 222,7 16,8 14088,0 96,9 10,7 18535,2
Польща 26768,4 143,2 13,8 13569,0 99,7 10,3 13199,4
Росiйська Федерацiя 9198,7 128,0 4,7 8566,3 129,1 6,5 632,4
Румунiя 7688,7 60,6 3,9 2450,0 123,6 1,9 5238,7
Словаччина 774,1 137,7 0,4 1204,7 113,3 0,9 –430,6
США 471,7 89,4 0,2 1382,7 122,8 1,1 –911,0
Туреччина 9192,8 97,1 4,7 2825,2 78,1 2,2 6367,6
Угорщина 4526,2 102,9 2,3 14021,7 1507,9 10,7 –9495,5
Фiнляндiя 647,4 65,6 0,3 1587,2 249,8 1,2 –939,8
Францiя 1417,1 36,8 0,7 1953,7 57,4 1,5 –536,6
Чехія 1402,6 120,0 0,7 3687,2 205,8 2,8 –2284,6
Швейцарiя 4881,9 78,8 2,5 1632,6 79,3 1,2 3249,3
Швецiя 1341,4 100,5 0,7 656,9 60,2 0,5 684,5
Довідково:
Країни СНД 33754,5 170,7 17,3 46184,1 246,5 35,2 –12429,6
Країни ЄС 116319,2 132,3 59,8 70317,2 119,3 53,6 46002,0


Товарна структура зовнішньої торгівлі 
у січні–квітні 2017 року

Назва товарів Розділ і код УКТЗЕД Експорт Імпорт
тис.дол. США у % до січня–квітня 2016 у % до загаль­ного обсягу тис.дол. США у % до січня–квітня 2016 у % до загаль­ного обсягу
Усього 194668,6 138,1 100,0 131185,3 141,3 100,0
у тому числі
Живi тварини; продукти тваринного походження I 3593,4 103,6 1,8 256,2 34,4 0,2
Продукти рослинного походження II 52122,6 190,4 26,8 1580,7 77,8 1,2
у тому числі
зерновi культури 10 42631,1 215,4 21,9 114,8 16,1 0,1
Жири та олії тваринного або рослинного походження ІІІ.15 1470,0 94,6 0,8 811,3 85,1 0,6
Готові харчові продукти IV 2317,9 103,3 1,2 1505,2 63,6 1,1
Мiнеральнi продукти V 9297,3 173,8 4,8 38099,8 346,9 29,0
у тому числі
сіль; сірка; землі та каміння 25 9136,6 234,5 4,7 569,5 73,8 0,4
палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки 27 29,2 3088,2 0,0 37530,2 367,5 28,6
Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловостi VI 1410,6 72,0 0,7 5984,7 79,3 4,6
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них VII 2341,6 126,9 1,2 15034,4 158,1 11,5
Шкури необроблені, шкіра вичищена VIII 2916,5 147,3 1,5 1402,2 116,5 1,1
Деревина і вироби з деревини IX 30058,7 77,1 15,4 1932,3 236,1 1,5
у тому числі
деревина і вироби з деревини 44 30050,3 77,1 15,4 1930,5 235,8 1,5
Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів X 5260,0 120,9 2,7 3910,3 120,2 3,0
у тому числі
папiр та картон 48 5208,3 120,8 2,7 2181,9 189,5 1,7
Текстильні матеріали та текстильні вироби ХI 16596,9 104,7 8,5 10439,9 106,3 8,0
у тому числі
бавовна 52 34,8 51,5 0,0 4276,4 101,8 3,3
одяг та додаткові речі до одягу, текстильні 62 12304,9 103,3 6,3 24,6 83,1 0,

Назва товарів Розділ і код УКТЗЕД Експорт Імпорт
тис.дол. США у % до січня–квітня 2016 у % до загаль­ного обсягу тис.дол. США у % до січня–квітня 2016 у % до загаль­ного обсягу
іншi готовi текстильні вироби 63 3595,7 108,7 1,8 348,2 145,0 0,3
Взуття, головнi убори, парасольки XII 2217,4 114,5 1,1 463,4 100,3 0,4
Вироби з каменю, гіпсу, цементу XIII 12763,6 132,3 6,6 3271,6 93,4 2,5
Недорогоцінні метали та вироби з них XV 15724,4 178,0 8,1 8449,4 109,5 6,4
у тому числі
чорнi метали 72 3,5 1414,3 0,0 3408,7 95,7 2,6
вироби з чорних металiв 73 15484,4 180,4 8,0 2333,1 154,6 1,8
Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання XVI 34548,0 265,3 17,7 25713,8 145,6 19,6
реактори ядерні, котли, машини 84 8752,0 120,8 4,5 12629,9 96,3 9,6
електричнi машини 85 25796,0 446,3 13,3 13084,0 287,4 10,0
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби XVII 73,2 18,0 0,0 10590,1 84,0 8,1
Прилади та апарати оптичні, фотографічні XVIII 13,7 14,2 0,0 343,5 60,5 0,3
Різні промислові товари ХХ 1934,5 93,4 1,0 1386,6 132,7 1,1