В Житомирській області українці та поляки знову згадають непросту історію свого сусідства

Новини Житомира на Репортері :22-23 жовтня відбудеться VII Міжнародна наукова конференція «Чуднівська військова кампанія 1660 р в історії України та Польщі». Організаторами конференції є Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, Житомирський державний університет імені Івана Франка, МГО «Польське наукове товариство у Житомирі».

Напрямки роботи конференції:

– Україна та Річ Посполита у східноєвропейському просторі середини ХVІІ ст.

– Польсько-російсько-українські стосунки середини ХVІІ ст.

– Передумови, хід і наслідки військових дій 1660 р на теренах України.

– Чуднівська військова кампанія 1660 р у східноєвропейській історіографії

– Проблеми історичної пам’яті в контексті визвольних змагань українського народу середини ХVІІ ст.

Концепція міжнародної наукової конференції

ХVІ та ХVІІ ст. в історії Центрально-Східної Європи були позначені напруженим військовим конфліктом між Польсько-Литовською, куди входили переважна більшість українських земель, та Московською державами. Театром військових дій часто ставали терени сучасної України, а активними діячами – представники руської (української) народності.

Трагічною та багато в чому визначальною для подальшої долі країн Центрально-Східної Європи стала національна-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького, яка послужила каталізатором багатьох політичних та військових процесів у цьому регіоні. Важливою віхою в польсько-українсько-російських відносинах стала Переяславська угода 1654 р., яка, окрім всього іншого, започаткувала черговий етап військового конфлікту між Річчю Посполитою та Московською державою і, зрештою, призвела до етапу в історії української держави, пізніше названого «Руїною». Це протистояння викликало значні внутрішньополітичні, військові та економічні ускладнення в Речі Посполитій.

Помітними подіями в ході цього військового протистояння стали Конотопська битва 1659 р та Чуднівська військова кампанія 1660 р. Цим подіям та проблемам, пов’язаними із ними приділялася певна увага в польській, українській та російській історіографії. Їх причини, перебіг та наслідки неоднозначно трактувалися істориками ХІХ – ХХ століть. До того ж, на нашу думку, комплекс проблем пов’язаний із подіями Чуднівської битви 1660 р. іще не знайшов належного осмислення, передовсім в українській історіографії. Феномен як Конотопської битви 1659 р., так і Чуднівської 1660 р.,полягає в тому, що переможці так і не змогли скористатися з позитивних для себе наслідків цих баталій для укріплення своєї державності. З огляду на сучасні тенденції розвитку української державності та зовнішньополітичні відносини у сучасній Європі, актуальним вбачається обговорення цих проблем на міжнародній науковій конференції.

Під час засідань у Чуднові 23 жовтня передбачається відвідати поле битви (урочище Шереметиха), провести церковну службу спільно католицьким та православним священиками; провести наукові читання за участю вчителів, місцевих краєзнавців, журналістів, інших кіл інтелігенції району, провести презентацію книг присвячених цій події та іншим сторінкам середньовічної історії України.

Reporter.zt.ua