Свідоме та обізнане молоде покоління – втримає Україну!

Суспільство

“Молодь – це сьогодення, від якого залежить майбутнє нашої держави. Майбутній розвиток українського суспільства ґрунтується на свідомому та обізнаному молодому поколінні, яке є основою не тільки сильної громади, але й міцної України.

На сьогоднішній момент в умовах децентралізації, коли держава делегує чимало повноважень на місцеве самоврядування, питанню молоді почала приділятися значна увага. Основоположним документом реалізації молодіжної політики стала Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2016–2020 рр. Відповідно до неї перед громадами ставляться такі першочергові завдання – створення умов для особистісного становлення, соціальної активності та зайнятості молодих осіб, щоб вони залишались мешкати, працювати у громаді та брали активну участь у її розбудові й розвитку. Цим має керуватися і Городницька об’єднана територіальна громада (далі – Городницька ОТГ).

Протягом лютого-березня 2019 року ГО “Центр UA” проводила публічні консультації із зацікавленими сторонами (представники органів місцевого самоврядування, молодіжні громадські організації, школярі, приватні підприємці тощо) щодошляхівреалізації молодіжної політики у громаді, яка, на жаль, виїжджає в інші міста через відсутність перспектив розвитку та робочих місць.

Учасники консультацій дійшли висновку, що молоді необхідно відчувати свій вплив на політику в ОТГ. Хоч і для цього уже існує Молодіжна рада, проте її діяльність і результативність невисока, бо рішення цього органу носять рекомендаційний характер. Тому учасники вирішили переглянути та затвердити Положення про Молодіжну раду й обрати новий керівний склад, що дасть змогу обговорити механізми оцінювання та підготувати рекомендації стосовно проектів актів селищної ради у питаннях державної політики у молодіжній сфері. Для забезпечення потреб молоді у дозвіллі прийняли рішення підписати колективне звернення до селищного голови, аби допомогти облаштувати приміщення дитячої бібліотеки для потреб Молодіжного центру.

Також зацікалені сторони Городницької ОТГ вирішили прийняти Програму молодіжної політики на 2020-2025 роки.Для неї громада визначила 4 основні напрямки: проектна діяльність, волонтерство, створення школи виховання майбутніх тренерів, інформаційна кампанія. Щоб підготувати гарну програму представники місцевої влади ініціювали створити робочу групу, куди увійдуть члени молодіжної ради, а також депутати віком до 35 років. На думку учасників консультації, вони є нормотворцями молодіжної політики і драйверами змін розвитку Городницької ОТГ.

Окрім цього, учасники визначили завдання, які стоять перед ними задля активізації проектної діяльності в громаді. Зокрема, забезпечити навчання щодо написання проектної заявки; мати простір, де можна «творити» проекти; інституційна, комунікаційна, організаційна підтримка молодіжних громадських організацій, які спроможні створювати проекти та вигравати гранти.

На публічних консультаціях представники селищної ради, відділу освіти та культури та члени молодіжної ради громади обговорили важливе питання відсутності механізмів залучення мешканців, зокрема молоді, до розподілу доходів громади. Дана проблема сприяє низькому рівню довіри жителів до використання місцевою владою цільових коштів на розвиток ОТГ.Тому шляхом тривалої дискусії учасники дійшли згоди, що найоптимальнішим механізмом впливу молоді Городницької ОТГ на розподіл цільових коштів є створення бюджету участі, який повинен мати циклічний і повторювальний характер. Представники влади, зазначили, що через п’ять місяців місцева влада планує запустити даний процес шляхом створення відповідного положення та визначення суми, яку готові виділити на громадянський бюджет.

Таким чином, молодіжна політика реалізовується не лише з позиції держави, але й органами місцевого самоврядування. В умовах децентралізації місцева влада отримала багато повноважень, яких потрібно втілювати в життя. Відповідно до цього місцеве самоврядування надає значимості творенню молодіжної політики, щоб підростаючому поколінню хотілося творити на благо України та своєї другої Батьківщини. Такої ж позиції дотримуються мешканці Городницької ОТГ, які прагнуть створити комфортні умови для розвитку та самореалізації молоді.”

Дмитро Ткачук