Влада Житомира знову розподілила обов’язки

Без категорії

Внесено чергові зміни в розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючим справами виконавчого комітету міської ради.

Про це йдеться врозпорядженні міського голови за 8 червня.

“Відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні””, -йдеться в документі.

Вносяться зміни в додаток до розпорядженням міського голови від 21.03.2016 № 180 «Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючим справами виконавчого комітету міської ради», а саме:

1. В частині обов’язків міського голови Сухомлина С.І. пункт 23 викласти в такій редакції:

«23. Координує діяльність контрольно-аналітичного відділу міської ради, управління культури міської ради, головного спеціаліста з питань військово-мобілізаційної та режимно-секретної роботи, головного спеціаліста, уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції. Контролює та координує діяльність комунальних підприємств: «Парк» Житомирської міської ради; «Об’єднана дирекція кінотеатрів міста» Житомирської міської ради; «Обрядове» Житомирської міської ради; комунального закладу «Палац культури» Житомирської міської ради, комунального закладу «Централізована бібліотечна система» Житомирської міської ради, комунальних початкових спеціалізованих мистецьких закладів.»

2. Обов’язки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Хренова М.В. викласти в такій редакції:

«Забезпечує реалізацію повноважень виконавчих органів ради в сфері охорони здоров’я, освіти, фізичної культури і спорту, сім”ї, молоді, праці та соціального захисту населення:

1. Організовує і координує діяльність департаменту праці та соціального захисту населення міської ради, управлінь міської ради: освіти; охорони здоров’я; у справах сім’ї, молоді та спорту.

2. Контролює та координує діяльність Житомирського комунального стоматологічного підприємства «Стоммакс»; комунальних підприємств: «Центр захисту тварин» Житомирської міської ради, «Футбольний клуб «Полісся» Житомирської міської ради, «Здоров’я» Житомирської міської ради; «Профілактика» Житомирської міської ради; «Житомирська госпрозрахункова стоматологічна поліклініка» Житомирської міської ради; «Фармація» Житомирської міської ради; «Аптека № 127»; «Аптека «Ветеран»; «Аптека № 2»; «Аптека № 180»; «Аптека № 182»; «Аптека № 200»; «Аптека № 202»; «Аптека № 204», «Аптека № 208»; «Аптека № 209»; «Аптека № 218», комунальних установ: Міський центр здоров’я Житомирської міської ради; Центральна міська лікарня № 1 м.Житомира; Центральна міська лікарня № 2 м.Житомира; «Центральна дитяча міська лікарня»; Житомирська міська стоматологічна поліклініка № 1; Житомирська міська стоматологічна поліклініка № 2; Житомирська міська дитяча стоматологічна поліклініка; «Житомирська міська станція швидкої і невідкладної медичної допомоги», Міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Міського культурно-спортивного центру Житомирської міської ради, Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Житомирської міської ради, Житомирського міського центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради, позашкільних, дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів. Надає міському голові пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади керівників комунальних підприємств, закладів та установ.

3. Координує роботу з боротьби із соціальними захворюваннями (СНІДом, венеричними захворюваннями та туберкульозом).

4. Очолює комісії: міську з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІД-інфекції; міську надзвичайну протиепізоотичну; міську призовну; з питань надання соціальних допомог громадянам міста; з питань поновлення прав реабілітованих Житомирської міської ради; міську комісію з визначення виду та обсягу безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир окремих пільгових категорій громадян; комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Житомира; міський координаційний комітет сприяння зайнятості населення; наглядову раду з питань реалізації Програми соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку.

5. Здійснює контроль за реалізацією в місті заходів з соціальної підтримки малозабезпечених верств населення.

6. Співпрацює, в установленому законом порядку, з міським центром зайнятості, управлінням Пенсійного фонду України в м. Житомирі Житомирської області.

7. Вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю виконавчих органів міської ради.»

3. Обов’язки керуючого справами виконавчого комітету міської ради Пашко О.М. викласти в такій редакції:

«Забезпечує реалізацію повноважень виконавчих органів ради щодо дотримання законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, у справах дітей:

1. Організовує і координує діяльність: планово-фінансового відділу міської ради; відділу господарського забезпечення міської ради; архівного відділу міської ради; відділу організаційно-протокольної роботи міської ради; відділу кадрів та з питань служби в органах місцевого самоврядування міської ради; управління ведення реєстру територіальної громади міської ради; управління звернень та діловодства міської ради; управління розвитку інформаційних технологій міської ради; служби у справах дітей міської ради.

2. Контролює та координує діяльність комунального підприємства «Трудовий архів «Архівіст» Житомирської міської ради, комунальної установи «Трудовий архів м. Житомира» Житомирської міської ради.

3. Очолює спостережну та адміністративну комісії при виконавчому комітеті Житомирської міської ради, комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Житомирської міської ради.

4. Координує організацію роботи щодо запобігання бездоглядності, профілактики правопорушень серед дітей, інших негативних явищ в підлітковому середовищі, повного державного утримання дітей-сиріт, які залишились без піклування батьків, співпрацює з Головним управлінням Національної поліції України в Житомирській області в частині профілактики злочинів і правопорушень, запобігання безпритульності та бездоглядності дітей.

5. Здійснює організаційне, матеріально-технічне, господарське забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради.

6. Організовує підготовку нарад, підготовку та виконання планів роботи виконавчого комітету міської ради, контролює редагування, реєстрацію та випуск розпорядчих документів керівництва ради та виконкому та їх своєчасне розсилання адресатам.

7. Контролює виконання рішень виконавчого комітету міської ради, регламенту роботи виконавчого комітету міської ради.

8. Організовує та контролює розроблення інструктивних матеріалів з діловодства, вдосконалення форм і методів обробки документів, впровадження комплексної автоматизації у діловодстві.

9. Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства у виконавчих органах міської ради, спрямовує роботу з цього питання у виконавчих органах міської ради.

10. Забезпечує розроблення зведеної номенклатури справ, формування архіву.

11. Аналізує та контролює стан матеріально-технічного забезпечення виконавчого комітету міської ради.

12. Організовує нагляд за експлуатацією та утриманням у належному стані адміністративного будинку, споруд та інженерних систем.

13. Забезпечує розробку та виконання річних та перспективних планів ремонту приміщень міської ради, проведення робіт з благоустрою та озеленення внутрішньої території.

14. Відповідає за збереження та використання гербової печатки виконавчого комітету Житомирської міської ради відповідно до чинного законодавства України.

15. Координує роботу з підготовки засідань виконавчого комітету міської ради та доведення прийнятих рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови до відома виконавців; з ведення діловодства, впорядкування і збереження матеріалів, документів виконкому та тих, що надійшли від органів державної влади, підприємств, установ, організацій, громадян; з оформлення протоколів засідань виконавчого комітету міської ради; технічного персоналу міськвиконкому, службового автотранспорту; розподілу службових приміщень.

16. Забезпечує гласність у роботі виконавчого комітету міської ради.

17. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни.

18. Відповідальний за роботу з питань запобігання проявам корупції у виконавчих органах міської ради.»

Як писав Репортер, Сухомлин вніс зміни в розподіл обов’язків між ним та іншими керівниками Житомира.