Арт-терапія – дорога життя з котла насильства

Суспільство

Безумовно, День матері, який відзначається в другу неділю травня, – це одне з самих зворушливих свят. І невипадково – від того, наскільки шанована в державі жінка, яка виховує дітей, можна визначити ступінь культури й благополуччя суспільства. Однак на сьогодні, як це прикро і сумно не звучить, актуальною стає тема  насильства над жінками.

До Міжнародного дня сім‘ї та Дня матері  у Житомирському обласному гендерному ресурсному центрі Житомирської обласної ради відбулися слухання  на тему: «Арт-терапія як вид соціально-психологічної допомоги жінкам, які зазнали насильства в сім’ї» та проведено ряд консультацій  зі студентством соціально-психологічних факультетів вищих навчальних закладів, метою яких стало визначення особливостей надання соціально-психологічної допомоги жінкам, які зазнають насильства в сім’ї та впровадження  арт-терапії у практичну діяльність практичних психологів з метою підвищення рівня самооцінки та зняття емоційної напруги у жінок – жертв домашнього насильства.

В.о. Житомирського обласного гендерного  ресурсного центру Житомирської обласної ради Козюк О.А. наголосила, що тема насильства проти жінок довгий час залишалася невивченою, навіть забороненою. Навіть, якщо створення і застосування механізмів захисту прав людини, поза сумнівом, стало відправною точкою в боротьбі з різними формами насильства, слід відзначити, що насильство проти жінок, на відміну від інших аспектів нерівності між чоловіками та жінками, почало привертати до себе увагу в Європі лише починаючи з 1970-80-х років. Під впливом феміністських груп і неурядових організацій обізнаність громадськості щодо цього явища зростала, активно діючи як у сфері практичної допомоги жертвам, так і проведення кампаній з підвищення обізнаності.

Ці організації допомогли включити боротьбу з насильством проти жінок у програми дій державних органів, бо це не особиста справа кривдника, а проблема, що потребує загальної уваги й конкретної державної політики для її зменшення. Насильство в сім’ї є серйозним порушенням прав людини, які держава має відстоювати і захищати. Україна ратифікувала цілу ряд міжнародних угод, узявши тим самим на себе зобов’язання щодо захисту людей від насильства, в тому числі сімейного.

Студентка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Марчук А.А.  зазначила, що насильством наповнені всі сфери людського буття: політична, економічна, духовна та сімейно-побутова. Воно має вираження у війнах, убивствах, знеціненні життя, пануванні таких явищ, як: антигуманність, агресія, жорстокість. Із розвитком цивілізації його прояви не лише не зменшилися, а й набули катастрофічних розмірів.

Насильство як специфічна форма міжособистісних стосунків проявляється в різноманітних сферах людської життєдіяльності, в тому числі в сімейному житті. Не дивлячись на недостатню кількість даних про масштаби насильства в сім’ї у його різних формах і проявах, наявної інформації досить для того, щоб привернути до цього явища широку увагу. Оскільки випадки насильства у сім’ї в офіційних статистичних даних зазвичай не виділяються в окрему категорію і складають значну частку прихованої від очей злочинності, то дійсні масштаби різних видів насильства в сім’ї визначити важко.

Проблема насильства над жінками та його наслідків займає важливе місце серед інших актуальних проблем психологічної науки. Безперечно, вона далека від вирішення і вимагає нових дослідницьких програм, оригінальних методологічних підходів і пильної уваги до специфіки психокорекційної роботи з людьми, що пережили подібний досвід. Надання психологічної допомоги жінкам – жертвам сімейного насильства є багатофункціональною діяльністю, яка містить у собі взаємодію спеціалістів різного напрямку: психологів, психотерапевтів, юристів, соціальних працівників, медичних робітників тощо.

Незважаючи на певні позитивні зрушення у проблемі насильства над жінками, все ж таки не зникає проблема рекреаційно-реабілітаційної роботи: не вистачає відповідних програм і закладів для надання допомоги жінкам та спеціально підготовлених фахівців, неефективною є система раннього виявлення випадків насилля.  

Зі слів студенки, в складних психологічних умовах сьогодення було б доречно використовувати не лише відомі методи роботи, а й запровадити арт-терапію. Студентка також ознайомила з усіма особливостями методу арт-терапії та розповіла, що цей метод можна проводити як під час індивідуальної роботи з жертвою насильства, так і в груповій роботі. Методика арт-терапії є сучасною та ефективною технікою у системі психокорекційних, психотерапевтичних, психопрофілактичних, реабілітаційних та інших заходів.

Для України такий напрям психотерапевтичної діяльності як арт-терапія – ще малорозвинена галузь системи соціальної підтримки. Але у світовій психотерапевтичній практиці вона має вже досить значну історію. Як самостійна психотерапевтична практика, арт-терапія сформувалася вже у 40-50-х роках минулого століття у Великій Британії та США. Метою проведення арт-терапії має бути зняття психологічної напруги, покращення психофізичного та емоційного стану жінок, що постраждали від насильства в сім’ї, освоєння творчих навичок та отримання заряду позитивних емоцій шляхом проведення різних технік арт-терапії, а саме: казкотерапія; проективний малюнок; орігамі; лялькотерапія; ізотерапія (малюнок в колі, метод колажу, метод «монотипія»).

Після обговорення цих та інших технік арт-терапії їх було реалізовано  в практичній діяльності під час проведення слухань та консультативних занять.

В.о. Житомирського обласного гендерного  ресурсного центру Житомирської обласної ради Козюк О.А., зазначила, що арт-терапевтичні програми стануть хорошим доповненням у роботі соціальних центрів для подолання емоційної депресії та підняття самооцінки жінок, які постраждали від насильства в сім`ї, адже їм потрібна не лише допомога фізична, а й психологічна та привітала усіх жінок з Міжнародним днем сім‘ї та Днем матері  і побажала не знати труднощів, поразок та невдач, за будь-якої погоди та у будь-який день залишатися найкращою мамою з добрим серцем, наповненим великою любов’ю до своїх дітей та щирою гордістю за їх перемоги.

Марчук Анна